08/23/2014

Working on trees of our nursery - Part 3.

Werken aan de bomen van onze kwekerij.

Deel 3.

DSCF9093.jpg
Juniperus yamadori; removing all undesired foliage.

Juniperus yamadori: het wegsnoeien van ongewenst loof.

DSCF9098.jpg
This yamadori cascade has had a drastic trim.

Deze yamadori cascade heeft een drastische snoei achter de rug.

DSCF9103.jpg

After such an operation during this period of colder days the tree will be transferred to the greenhouse in order to extend  the growing season with a minimum of a month.

Na dergelijke snoei in deze periode van koudere dagen zal de boom overgebracht worden naar de serres om het groeiseizoen minimaal één maand te verlengen.

DSCF9109.jpg

Juniperus chinensis, the top is already pruned and cleaned.

Juniperus chinensis top is reeds gesnoeid en opgekuist.

DSCF9112.jpg

We’re in the midst of pruning the trees one last time before offering them for sale on our sales benches. Preparations for the new season have begun.

We zijn nu volop bezig met de bomen hun laatste snoei alvorens we ze in onze verkoop ruimte te koop aanbieden. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn begonnen.

The comments are closed.