09/11/2014

Pré bonsai.

DSCF0374.JPG

Our “pre bonsai” sales department is ready for the new season.

Onze "pré bonsai" verkoopafdeling staat volledig klaar voor het nieuwe seizoen.

DSCF9747.JPG

Here you can find a large offer of material ranging from projects that have just been started up to bonsai in process of all ages, varieties, styles and sizes.

In deze afdeling vind je een ruim aanbod van opgestarte projecten tot reeds bewerkte bonsai in alle leeftijden , soorten, stijlen en maten.

DSCF9885.JPG

All trees are price-set individually according their qualities. Let us advice you in your purchase of your project trees. If you don’t find what you’re looking for in this department, we have another one with starting plants.

Alle bomen worden individueel geprijsd volgens hun kwaliteiten. Laat je door ons adviseren voor de aanschaf van uw projectbomen. Vind je het niet in deze afdeling dan hebben we nog een afdeling startplanten.

DSCF0370.JPG

Along with your favorite choice and your purchase you can enquire info about the future possibilities this trees hold. Fall and winter are the best seasons for further thorough stylings.

Bij uw favoriete keuze en voor uw aankoop kan je vragen naar de toekomstmogelijkheden van deze bomen. Het najaar en winter zijn de beste seizoenen om aan de doorvorming van bonsai te werken.

DSCF0373.JPG

Beginners as well as advanced bonsai enthusiasts will find a range of good starting material. And if you cannot find the right inspiration yourself, let us guide you in your choices, we’ll gladly show you the best material fitting your budget. Try to avoid bad purchases and start with good material.

Zowel beginners als gevorderden vinden in deze afdeling een aanbod van goed uitgangsmateriaal. Heeft uzelf geen inspiratie, laat u dan bijsturen, wij tonen u  het beste materiaal volgens uw budget. Probeer miskopen te vermijden en start met goed materiaal.


The comments are closed.