09/13/2014

Yamadori te koop - deel 2.

DSCF0331.JPG

We have a large choice of pre-styled Pinius yamadori, as well as mugo, sylvestris and some thunbergii.

We hebben dit jaar een ruim aanbod aan pré gestijlde Pinus yamadori, zowel mugo, sylvestris als enkele thunbergii.

DSCF0333.JPG

What do you think of this, mugo, already very compact, with half-cascade,  “windswept” and even classical style options.

Wat denkt u van deze reeds zeer compacte mugo met half cascade of "windgestriemde" tot zelfs vrij klassieke stijl opties.

DSCF0335.JPG

Japanese five needle pine for classical styling.

Japanse vijfnaalden den voor klassieke vormgeving.

DSCF0347.JPG

Pinus sylvestris with twisted trunk, this might well become a very compact tree.

Pinus sylvestris met getorste stam, dit kan een zeer compacte boom worden.

DSCF0346.JPG

Even for these kind of  yamadori, “2 to 1” full day workshops are advised.

Ook voor dit soort yamadori zijn "2 to 1" van een volle dag aan te raden.

DSCF0352.JPG

A peculiar trunk with natural character  for this bunjin mugo.

Een bizarre stam met natuurlijke karakters  voor deze bunjin mugo.

DSCF0380.JPG

Make your choice for your new project. Reservations possible until your booking date.

Maak uw keuze voor uw nieuw project. Reserveren kan tot uw boekingsdatum.

DSCF0387.JPG

The comments are closed.