09/14/2014

Yamadori te koop - deel 3.

DSCF0400.JPG

And what about this Picea? This project was started and pre-styled by Kawabe.

Wat denkt u van deze Picea. Deze boom is opgestart en voorgevormd door Kawabe.

DSCF0401.JPG

It has a very thick compact trunk.

Heeft een zeer dikke compacte stam.

DSCF0404.JPG

DSCF0405.JPG

All style options are still possible.

Alle stijlopties zijn hier nog aanwezig.

DSCF0334.JPG

The tree can be styled through towards its final image.

Deze boom kan worden doorgevormd naar zijn eind imago.

DSCF0332.JPG

The very compact foliage on this picea will give you a lead start of 10 years after styling through. This tree as well will take a day and a half to two days of work.

Het zeer compacte loof op deze Picea geeft u na de doorvorming 10 jaar voorsprong. Ook deze boom zal ander halve tot twee dagen werk vragen.

The comments are closed.