09/23/2014

Juniperus chinensis 'media Blaauw'.

DSCF1024.jpg

This Juniperus chinensis ‘media Blaauw’ was started up a couple of years ago. Back then it was a young prepared start plant that was only basicly styled.

Deze Juniperus chinensis 'media Blaauw' werd enkele jaren geleden opgestart. Het was toen een jonge voorbereide startplant die enkel op de stam voor gevormd was.

DSCF1079.jpg

The little training pot was replaced by another one, five times bigger and along with a good soil mixture a short term project began.

De kleine trainingspot werd vijf maten groter en met een goede mengeling werd een korte termijn project opgestart.

DSCF1081.jpg

As with the start of a new workshop season last week, this was one of the first trees that was presented. All the applied techniques of the last few seasons were all successful and the tree now reached its set form.

Met de start van het nieuwe workshop seizoen afgelopen week, was dit één van de eerste boompjes op een workshop meegebracht. De technieken van de afgelopen seizoenen waren allen succesvol en de boom heeft zijn vaste vorm.

DSCF1106.jpg

A new working technique was explained in order to successfully enter the next phase and to optimize the quality of foliage.

Een nieuwe werkmethode werd getoond om de volgende fase succesvol in te zetten en de loofkwaliteit optimaal goed te krijgen.

DSCF1113.jpg

All our attention is focused now on the foliage.

Alle aandacht gaat nu naar het loof.

DSCF1227.jpg

Next spring this tree will be transferred to a half-cascade pot that will still be a size too big. The tree will grow accordingly. This is cultivating bonsai with success.

Volgend voorjaar wordt deze boom in een half cascade pot aangepast die nog een maat te groot is. Daar groeit de boom vanzelf naartoe. Dit  is succesvol bonsai kweken.

The comments are closed.