09/27/2014

Juniperus sabina yamadori.

DSCF1271.jpg

Juniperus sabina yamadori is now long enough in its pot to style without risk.

Juniperus sabina yamadori zit meer dan lang genoeg in de pot om te stijlen zonder risico.

DSCF1282.jpg

Like always we strive for the right balance between trunk and foliage.

Zoals altijd streven naar een stam en groen proportie.

DSCF1285.jpg

Already a lot of compact foliage.

Reeds veel compact loof aanwezig.

DSCF1286.jpg

Nice movements and beautiful dead wood.

Mooie bewegingen en mooi dood hout.

DSCF1289.jpg

Improving a few details on the dead wood.

Enkele dood hout details verbeteren.

DSCF1302.jpg

Wiring can begin. Notice again: you need a good quality of aluminium wire here, don’t buy 2nd choice wire that is rather used for Ikebana or other purposes for it is too soft or too tough. In the picture you can observe that the wire loses quality already while  just winding it, and there hasn’t even been any bending of branches. All is possible but in bonsai only the best will do.

De bedrading kan beginnen. Let nogmaals op: de kwaliteit van uw aluminium bonsaidraad moet goed zijn, koop geen 2de keus draad die eerder voor Ikebana of andere doeleinden bestemd is, deze zijn té zacht of té hard. Op foto zie je hier reeds dat de draad al aan kwaliteit verliest enkel al bij het omwikkelen, nu moet er nog geplooid worden op de takken. Alles kan maar in bonsai is het beste juist goed genoeg.

DSCF1349.jpg

A new inclination is decided, however, after “checking”  if this is possible.

Nieuwe hoek wordt gekozen na "check up" of het mogelijk is.

DSCF1356.jpg

A training pot for the next three years.

Een trainingspot  voor de eerstkomende drie jaar.

DSCF1358.jpg

“Small sized bunjin Juniper bonsai” in the making.

"Small sized bunjin Juniper bonsai"  in spe.

The comments are closed.