10/01/2014

Pinus sylvestris.

DSCF1026.jpg

Ready for the next step.

Klaar voor de volgende stap.

DSCF1087.jpg

First showing an example on a branch.

Voorbeeldje tonen op één takje.

DSCF1118.jpg

This is already the maximum of pruning and plucking  that is  carried out for the intended style.

Voor de beoogde stijl wordt nu al het maximum gesnoeid en geplukt.

DSCF1121.jpg

Last summer’s period has almost been perfect  for this tree. Only the amount of water could have  been slightly improved.

De voorbije zomerperiode is bijna perfect verlopen voor deze boom. Enkel de watergifte kon nog iets beter worden aangepast.

DSCF1176.jpg


"Bunjin slanting trunck".

DSCF1185.jpg

The tree now went through about one third of its training schedule. We can notice the start of a solitaire in a very distinct style and started from affordable, well prepared nursery-stock.

Deze boom zit op ongeveer 1/3 van het opbouwschema. We zien het begin van een solitair boom in een uitgesproken stijl en dit begonnen van betaalbaar goed voorbereid kweekmateriaal.

The comments are closed.