09/30/2014

Pinus sylvestris bunjin.

DSCF1134.jpg

The yearly work that has to be performed in this stage of development  is quite distinct.

In deze fase van opbouw liggen de werkzaamheden jaarlijks vast.

DSCF1136.jpg

Thinning out undesired and useless branches.

Uitdunnen van ongewenst en onbruikbaar geworden takken.

DSCF1141.jpg

Plucking needles, wiring  and styling a step further again. We can notice in this tree that there have been some minor errors made in the past season. We will take this in account during the next growing season.

Naalden plukken, opnieuw bedraden en doorvormen. Bij deze boom kunnen we aan knoppen zien dat er afgelopen seizoen foutjes zijn gemaakt. Daar houden we nu rekening mee voor het volgende groeiseizoen.

DSCF1150.jpg

Ready for wiring.

Klaar voor bedrading.

The comments are closed.