10/08/2014

Taxus cuspidata.

DSCF1036.jpg

A strongly grown and well prepared start plant. The basis for a new project.

Een sterk gegroeide goed voorbereide startplant. De basis van een nieuw opbouwproject.

DSCF1042.jpg

Trees of this caliber require 2 to 3 days of work, working on the dead wood included and this is best done on a “1 to 1” or “2 to 1 “ workshop.

Bomen van dit kaliber zijn 2 tot 3 volle dagen werk, inclusief dood hout en kunnen best op een "1 to 1" of "2 to 1" workshop gedaan worden.

DSCF1047.jpg

Trunk width, thickness of branches and foliage proportion need to be attuned.

Stamdikte, takdikte en loof proportie dienen op elkaar te worden aangepast.

DSCF1056.jpg

Too many branches originate in the same spot.

Teveel takken ontspringen op hetzelfde punt.

DSCF1064.jpg

Foliage is well prepared to be styled.

Loofopbouw is goed voorbereid om te vormen.

DSCF1071.jpg

It will stay as a double trunk.

Het blijft een dubbelstam.

DSCF1114.jpg

Creating new dead wood, working on the old one and elaborating the accents on the cutting wounds.

Nieuw en oud dood hout en accenten uitwerken aan de snoeiwonden.

DSCF1123.jpg

One mustn’t  think too classical with this kind of material.

Niet te klassiek denken bij dergelijk materiaal.

DSCF1159.jpg

Wrapping the main branches with raffia.

Hoofdtakken inpakken met raffia.

DSCF1165.jpg

First we give the small tree its main character.

Eerst krijgt de kleine boom zijn hoofdkarakter.

DSCF1174.jpg

It will then be wired completely, we’ll see this one later on in the next coming months for the follow-up.

Deze wordt dan volledig bedraad, we zien deze boom de komende maanden terug voor het vervolg.

Comments

yep, mooie boom...

Posted by: Dirk | 10/08/2014

Respond to this comment

The comments are closed.