10/11/2014

Azalea satsuki.

DSCF1294.jpg

The weakened top of this Satsuki Azalea tells us that something clearly went wrong over the past few years. We start by making the lower and stronger parts lighter without pruning.

Deze Satsuki Azalea heeft een verzwakte top, er is duidelijk iets misgegaan de afgelopen jaren. We beginnen met de boom onderaan op het sterke gedeelte lichter te maken zonder te snoeien.

DSCF1295.jpg

The reasons for a nice ramificated quality Japanese Azalea to debilitate are mainly: our less suitable climat and the hereby inadequate soil mixture combined with the incorrect way of watering. Once you are dealing with quality loss of a tree it’ll sometimes take years to repair this.

De redenen van het verzwakken van een goed fijn vertakte kwaliteit Azalea uit Japan zijn hoofdzakelijk: ons minder geschikt klimaat, het niet naar ons klimaat aangepast grondmengsel en het daaropvolgende water geven op de juiste manier.  Eens je kwaliteitsverlies hebt aan een boom is het herstellen daarvan iets dat jaren kan duren.

DSCF1412.jpg

Luckily here the cause of the problem is clearly recognized  and there is no damage beyond repair. “Just in time”.

Gelukkig is de oorzaak hier duidelijk en is er nog geen onherstelbare schade "just in time".
DSCF1418.jpg

The roots aren’t developed well enough and all of the time  the tree didn’t get enough water. Here we choose to repot in two phases, the first being now and the second one is due next spring. 

Wortels zijn niet ontwikkeld naar behoren, de boom heeft altijd te weinig water gehad. Hier opteren we voor een twee fasen verpotting, de eerste nu en de tweede in het voorjaar.

DSCF1471.jpg
Never wait until it’s too late and react whenever the first signs of weakening appear. Don’t try to solve the problem by fertilizing extra. Impaired trees such as these only need a good standing spot, the right humidity and above all they need a lot of time.
 
Wacht nooit tot het te laat is, bij de eerste tekenen van verzwakking reageren. Niet verkeerd reageren door extra voeding te geven, dergelijke verzwakte bomen hebben enkel een goede standplaats, de juiste vochtigheid en veel tijd nodig.

The comments are closed.