10/23/2014

Cedrus libanii.

DSCF1888.jpg

Cedrus libanii, a few growing months after the first activities.

Cedrus libanii enkele groeimaanden na zijn eerste bewerkingen.

DSCF2078.jpg

First light maintenance.

Een eerste lichte onderhoud.

DSCF2087.jpg

Starting next year this maintenance will be carried out twice and from the third year on there will be needle plucking and a first session of thinning out. These kind of prepared start plants guarantee you an already beautifully developed bonsai in about three year  time, that is if all has been correctly followed up.

Vanaf volgend jaar zal deze onderhoud reeds 2 maal per jaar worden toegepast en vanaf het derde jaar komt er een naaldpluk en een eerste uitdunnen. Dit soort voorbereide startplanten garanderen u in drie jaar tijd reeds mooi opgebouwde bonsai indien alles correct is opgevolgd.

The comments are closed.