10/17/2014

Picea Jezoensis.

DSCF1831.jpg

We have built this tree up starting from raw material about 10 years ago.

Een goede 10 jaar geleden hebben we deze boom opgebouwd vanaf ruw materiaal.

DSCF1902.jpg

A very fine compact ramification is making it harder and harder each year to improve the quality of foliage as well as its shape.

Een reeds zeer fijne en compacte vertakking maakt het ieder jaar iets ingewikkelder om nog steeds zowel de vorm als de loofkwaliteit te verbeteren.

DSCF1909.jpg

Here also, the buds are the theme for pruning botanically correct.

Ook hier zijn knoppen de rode draad om botanisch verantwoord te snoeien.

DSCF1914.jpg

At the end of the trim session there has to be enough growing material left in order to enter next spring on a leveled base. Keeping the right balance with trees in this stage of development is of foremost importance. All is kept natural in combination with modeling trim. Simply said: Aesthetical  and botanical trim must be well balanced.

Op het einde van de snoei moet er een eenheid aan groeimateriaal over blijven om gelijkmatig het volgend voorjaar aan te vatten. Voor bomen in dit trainingsstadia is de juiste balans behouden het meest belangrijke. Alles blijft natuurlijk in combinatie met de vorm snoei. Eenvoudig gezegd: esthetisch en botanisch snoeien moeten hier goed in balans zijn.

The comments are closed.