10/31/2014

Conifers for beginners - Juniperus sargentii.

DSCF3397.jpg

This Juniperus sargentii is a good start plant for beginners. We still have other such plants of this variety in full ground and they are now for sale at 125 euros. If you’re interested ask for it, after you made your choice we can dig them up, ready to be worked upon.

Deze Juniperus sargentii is een goede startplant voor beginners. Hebben nog gelijkaardige startplanten van deze variëteit in volle grond en deze zijn nu te koop voor 125€. Interesse vraag ernaar, deze kunnen na keuze worden gerooid (uitgedaan) en bewerkt.

DSCF3742.jpg

This juniper was styled end January this year, here’s the coverage:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2014/02/06/juniper-for-beginners-3-8095941.html

Deze Juniperus werd gestijld eind januari dit jaar, het verslag ervan zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2014/02/06/juniper-for-beginners-3-8095941.html

DSCF9014.jpg

The tree was repotted about three months after its initial styling.

Een kleine drie maand na de eerste vormgeving werd de boom verpot.

DSCF9047.jpg

A lot of fine roots in the soil clod.

Veel fijne wortels in de tuin aardkluit.

DSCF1645.jpg

After one growing season, in September  this same year, the first foliage development.

Na één groeiseizoen, september hetzelfde jaar, een eerste loofopbouw.

DSCF1728.jpg

The first step towards compact foliage is made.  The next step is set  after the wire will be removed, then we will wire it again, this time in detail. The short report on  this beginner’s tree is about the past work that is done and the obtained results after 8 months. A first bonsai result will be expected after three years.

Een eerste stap naar compact loof is bereikt. Volgende bewerking is na het ontdraden, dan wordt er verfijnd doorbedraad. Dit kort verslag over deze beginnersboom beschrijft de gedane werkzaamheden en de bereikte resultaten op 8 maanden. Een eerste bonsai resultaat wordt beoogd op drie jaar.

The comments are closed.