10/25/2014

Juniperus squamata Meierii.

P1080605.JPG

P1080609.JPG

P1080615.JPG

This start plant began his training this year in the  midst  of February. In order for a beginning bonsai enthusiast to get acquainted with the necessary techniques like wiring, pruning, branch selection, tension techniques, raffia, the first dead wood etc….This is an ideal plant to start with.

Deze startplant werd opgestart midden februari van dit jaar. Om een  beginnend liefhebber vertrouwd te maken met de nodige technieken zoals bedraden, snoeien, takkenselectie, spandraden, raffia, eerste dood hout ...is dit een ideale startplant.

 

P1080626.JPG

After the first styling and repotting. Trees that went through such a process are best left alone to recuperate. Here in the picture you can see the tree in  the owners garden, which is not a good spot to stand. Too high above ground (not enough protection) and not enough air humidity. Make sure trees under these conditions are placed in a green environment low above ground or even on it.

Na eerste vormgeving en verpotting. Bomen met dergelijke bewerkingen achter de rug krijgen best een recuperatie standplaats. Hier waar de foto genomen is, bij de eigenaar thuis, is een foute standplaats. Te hoog boven de grond (te weinig beschut) en te weinig luchtvochtigheid. Zorg voor een groene omgeving laag bij de grond of op de grond.

P1080631.JPG

This is an ideal place to stand for trees that have already rooted thoroughly and that are growing. When recently repotted there’s more shelter needed but still a lot of light = sun.

Dit is een ideale standplaats, in de nabij van groen, voor bomen, die al ingeworteld en aan de groei zijn. Voor pas verpotte bomen is er meer beschutting nodig maar wel veel licht = zon.

DSCF5993.jpg

DSCF6004.jpg

DSCF6013.jpg

June 2014. First trim.

Juni 2014. Eerste snoei.

DSCF1604.jpg

Seven months after the first styling; the tree has lived up to our expectations during its initial growing season and was brought in to work on the foliage for the second time. The next few months there will be work done on the dead wood and the wiring and tension wires will be replaced if considered necessary. As with variety we talk about 4 to 5 years of foliage development before the first results start to show. The first process on this tree is very important and it went perfectly.

Zeven maanden na de eerste vormgeving; de boom heeft alle wensen vervuld het eerste groeiseizoen en werd binnen gebracht voor een tweede loofopbouw. De komende maanden worden de eerste stappen aan het dode hout gedaan en bedrading en spandraden zullen worden vervangen indien nodig blijkt. Bij deze soort praten we over 4 à 5 jaar loofopbouw alvorens het eerste juiste resultaat bereikt is. Heel belangrijk is de eerste bewerking en deze is hier perfect verlopen.

The comments are closed.