10/21/2014

Pinus parviflora.

DSCF0287.JPG

The season to upgrade your trees is eminent. This Pinus parviflora once already underwent an important improvement meaning rendering it compactly. On this tree there’s only 15 cm of grafted pardiflora variety present, the rest of the lower trunk is thunberghii.

A lot of pines have a much too high grafted area and the age difference between base and the grafted tree with trunk and branches is too big. It is still an important part of bonsai to get the trees to their best beautiful proportion. Such has been done for this mid-size about twenty years ago, and now it has developed into a high quality bonsai.

Het seizoen om bomen te verbeteren staat voor de deur. Deze Pinus parviflora heeft ooit een belangrijke verbetering ondergaan, nl. het compact maken. Op deze boom staat slechts 15cm geënt parviflora materiaal , de ganse onderstam is thunbergii.

Vele Pinussen hebben een te hoog ent gedeelte en het leeftijdsverschil tussen onderstam en ent stam + takken is te groot. Bomen tot op hun minimale mooie proportie brengen is nog altijd een belangrijk onderdeel van bonsai. Deze midsize heeft deze bewerking zo een 20 jaar geleden ondergaan en is nu uitgegroeid tot een hoge kwaliteitsbonsai.

DSCF0291.JPG

Top view. A lot of branches that carry the right amount of needles and facing outwards. Buds well in proportion and equally spread all over the whole tree. This is a tree that had a long developmental  and an equally long good maintenance period and it has adapted its growing manner to these chores.

Bovenaanzicht. Weinig naalden op veel takken die allen mooi naar buiten gericht zijn. Knoppen in goede proportie en gelijk verdeeld over gans de boom. Dit is een bonsai die reeds lang een goede onderhoud geniet na een lange opbouwperiode en die nu zijn groei heeft aangepast aan de onderhoudstechnieken.

DSCF0305.JPG

The first steps to reduce trees are being carried out this season. Anyone who doubts if their trees are eligible for this kind of activities better brings them to our workshops or to a K.B.K. meeting. There can only be a start of a new project if the owner as well as the tree is ready and the potential for a better future is 100% assured.

De eerste stappen om bomen te verkleinen worden nu dit seizoen uitgevoerd. Voor wie twijfels heeft of hun bomen daarvoor in aanmerking komen breng ze mee op workshop of K.B.K. meeting. Er wordt enkel opgestart als eigenaar en boom er klaar voor zijn en als het potentieel voor een mooiere toekomst 100% zeker is.

The comments are closed.