10/30/2014

Pinus parviflora cascade.

DSCF0448.jpg

The majority of the old pine needles loosen naturally.  This begins in late summer and continuous throughout the fall.

Een groot deel van de oude naalden komen op natuurlijke wijze los bij Pinussen. Dit gebeurt vanaf laat zomer en gaat het ganse najaar verder.

DSCF0451.jpg

Thus cleaning pines is a task that is best performed in autumn.

Het schoonmaken is dan ook een najaarswerk.

DSCF0454.jpg

During the first session  all dry needles are removed and normal pruning and plucking is performed. Only small needles stay on. There are here and there longer needles that start to change color but are still not loosening. They are mostly too close to small new buds and by plucking them one could damage them. So it is best to remove them late fall or early winter.

Bij de eerste opkuis zijn de droge naalden weg plus het verdere pluk en snoeiwerk. Er blijven enkel kleine naalden over. Tussenin zitten nog langere naalden die vast zitten maar ook beginnen verkleuren. Deze zitten te dicht bij de kleine knoppen en om plukschade te voorkomen worden deze pas in het late najaar of begin winter weggehaald.

DSCF0461.jpg

Pines that already are in a refined phase are lightly plucked once during spring, about the same moment that pinching or pruning takes place. After that they are followed up once in the summer and once in the fall and then a get final check-up in winter.

Pinussen met een goede verfijning worden één keer in het voorjaar, ongeveer tijdens het nijpen of snoeien, licht meegeplukt. Dan één keer licht nalopen in de zomer en dan één keer in het najaar plus volledig afwerken in de winter.

DSCF0467.jpg

Very important: This is only done with mature trees. All the other pines that are still in their developmental phases only need two interventions a year. Don’t perform any useless experiments on your pines, most of the time you’d lose a growing year of fine ramification.

Zeer belangrijk; dit wordt enkel bij rijpe bomen toegepast. Alle andere in opbouw zijnde Pinussen hebben voldoende aan twee werkzaamheden per jaar. Doe geen nutteloze proeven op uw Pinussen of je verliest meestal een groeijaar naar fijne vertakkingen toe.

The comments are closed.