10/28/2014

Pinus thunbergii seedling.

DSCF2615.jpg

Sometimes one can’t estimate anymore how long some trees that come to our workshop are already in training and what the starting material looked like in the beginning.

Bij de meeste  boompjes die op onze workshops verschijnen kan je het niet meer inschatten hoe en waar we mee begonnen zijn.

DSCF3154.jpg

Most of our students are “all-rounders” that have worked with old yamadori, garden plants as well as young little trees like in this case. We carefully consider every aspect of creating bonsai yourself. And that it pays off is clear after evaluating this black pine seedling.

De meeste cursisten bij ons zijn "all-rounders" die zowel met oude yamadori, tuinplanten of zoals in dit geval met jonge boompjes zijn gestart. Bij ons wordt ieder aspect van bonsai zelf opbouwen met de nodige aandacht behandeld. Dat dit zijn vruchten afwerpt zien we na evaluatie van deze zwarte den zaailing.

DSCF3193.jpg

After every performed task a new schedule for the next step is laid out. There are never any techniques applied that we haven’t experienced ourselves. Everything we teach our students is based on our own experiences.

Steeds wordt er na ieder bewerking een volgend schema uitgezet voor de volgende stap. Nooit worden er technieken toegepast waar we zelf geen ervaring mee hebben, allles wat we onze cursisten leren is gestaafd op persoonlijke ervaringen.

DSCF3195.jpg

It satisfies both our students and me to see successive results every time. And that gives me a reason to go on. It has been otherwise in the past, not everyone took my  good advice and/or didn’t have their trees followed up for a longer period and thus one sometimes lost track of things. We have a devoted, select group for a number of years now and the newcomers are going with the flow smoothly.

Dat de resultaten mekaar snel opvolgen bij de deelnemers is zowel voor hun als voor mijzelf een voldoening en een reden om ermee door te gaan. Het is vroeger ook anders geweest, niet iedereen volgde mijn raad op en/of bleef langere tijd zonder opvolging en geraakten zo in een sukkelstraatje. Nu bouwen we reeds jaren met een selecte groep en de nieuwkomers gaan vlot mee.

Comments

Hey Micky, knap werk, da ziet d'eruit als n'en echte bonsai.
Tof ding, proficiat, goe gedaan.

Posted by: Claude | 10/29/2014

Respond to this comment

The comments are closed.