11/06/2014

Juniperus squamata Bunjin.

DSCF2645.jpg

In order to trim a Squamata until it’s well-defined, certainly in this style, one must be a little crazy but most of all there’s knowledge and patience involved.

Om een Squamata scherp  op te trimmen, en zeker in deze stijl, moet je niet alleen een beetje gek zijn, je moet vooral de kennis en het geduld hebben.

DSCF2650.jpg

The first steps are quite simple and easy to perform.

De eerste stappen zijn vrij simpel en makkelijk te doen.

DSCF2945.jpg

Once a decision like that is taken, the same technique is applied every year but in a constructive way, meaning fuller and more slanting upwards each time.

Eens een beslissing in die richting genomen, moet er jaarlijks worden doorgewerkt met dezelfde techniek maar wel opbouwend, dus steeds voller en schuin opwaarts.

DSCF3265.jpg

I can proudly say that one works on a high level during our workshops, even on very simple material and with very nice results in the end.

Met fierheid mag ik wel zeggen dat er op onze workshops op hoog niveau gewerkt wordt op zeer eenvoudig materiaal die uiteindelijk resulteren in  zeer mooie resultaten.

Comments

Mooi materiaal, leuke soort waar je snel resultaat op kan zien. Maar je moet wat geduld hebben...

Posted by: Dirk | 11/06/2014

Respond to this comment

The comments are closed.