11/14/2014

Pinus mugo.

DSCF2627.jpg

Sometimes an important intervention doesn’t even last fort wo minutes.

Soms duurt een belangrijke ingreep nog geen twee minuten.

DSCF3002.jpg

Something is wrong with the buds here.

Hier klopt iets niet met de knopzetting.

DSCF3011.jpg

In order to continue pruning next summer we’ll only work on the top right now.

Om volgende zomer toch verder te kunnen door snoei wordt nu enkel de top aangepakt.

DSCF3034.jpg

The upper part has too much of a strong growth.

Dit bovenste gedeelte vertoond een te sterke groei.

DSCF3039.jpg

All is better balanced now and next spring it will be far easier to continue with developmental maintenance. These are small details, sometimes with big consequences that keep bonsai interesting. Never wait until it’s too late but try anticipating at the first signs. This is why our students keep coming to our workshops. Esthetics is not an exact science but a personal vision. Botany however is knowledge and experience indeed.

Alles is nu beter in balans en het komende voorjaar zal het een stuk gemakkelijker zijn om de verdere onderhoudsopbouw verder te zetten. Dit zijn de kleine details met soms grote gevolgen die bonsai interessant houden. Wacht nooit tot het is fout gegaan maar anticipeer telkens bij de eerste verschijnselen. Daarvoor blijven onze cursisten workshops volgen. Esthetiek is geen exacte wetenschap maar een persoonlijke visie. Botanie daarentegen is wel ervaring en kennis.

The comments are closed.