11/01/2014

Conifers for beginners - Juniperus chinensis.

Naaldbomen voor beginners - Juniperus chinensis.

DSCF1556.jpg

This pre-cultivated  Juniper material is ideal for beginners to start with.

Dit voorgekweekt Juniperus materiaal is voor beginnende liefhebbers ideaal.

DSCF1757.jpg

You can learn how to pluck and prune and get visible results. The foliage has been prepared for a few years and there is already small ramification present close to the branches.

Hierop kan je leren uitplukken en snoeien en reeds zichtbare resultaten oogsten. Het loof is enkele jaren voorbereid en de eerste kleine vertakkingen zitten dichtbij de takken.

DSCF2607.jpg

Exercises in wiring differ according to the variety because they all  have different tensions, or to put it better, they have harder (more rigid) or softer (more flexible) branches.

Bedradingsoefeningen zijn per soort verschillend omdat iedere soort een andere spanning heeft of beter gezegd hardere (stuggere) of zachtere (soepelere) takken.

DSCF2843.jpg

During the workshops it’s not solely about creating a new bonsai, it is also about learning the right techniques the correct way.

Het gaat tijdens deze workshops niet enkel om het maken van een nieuwe bonsai, het gaat ook om het aanleren van de juiste technieken op een correcte manier.

DSCF2868.jpg

Especially the small errors in the wiring techniques are put under attention and the students learn to style the trees themselves from the early beginning on. Anyone achieving results like this can take the next step towards working on older material. But also for this Juniper trunk cascade lies a beautiful future ahead.

Het zijn dan vooral nog de kleine foutjes in de bedrading waar op gewezen wordt en de cursisten vanaf  het prille begin zelf te leren vormen. Iedereen die dergelijke boompjes kan neerzetten kan reeds de stap zetten naar het bewerken van ouder materiaal. Maar ook deze Juniperus stamcascade wacht nog een mooie toekomst. 

The comments are closed.