11/07/2014

Azalea.

DSCF2683.jpg

We cultivated these satsuki’s in our nurseries. Trunks more than 25 years of age are now ready for Chuhin.

Dit satsuki materiaal is gekweekt op onze kwekerijen.  De meer dan 25 jaar oude stammen zijn nu geschikt voor Chuhin.

DSCF2684.jpg

This tree began its training in 2011 and is having a proportional trim.

Deze boom is in 2011 opgestart en krijgt nu een proportionele trim.

DSCF2701.jpg

With a nice old distribution of branches we will prune it in the spring to obtain more inner foliage.

Met een goede oude takkenverdeling gaan we komend voorjaar snoeien naar meer binnengroen.

DSCF2705.jpg

It is not very interesting to prune drastically before winter. From now on we’ll limit the tree’s flowers, and in springtime during blooming period it is a better time to prune more intensively. Next summer the top will emerge from new inner growth, the present branches will then be removed.

Voor de winter is het niet interessant om drastischer te snoeien. Vanaf nu laten we deze boom weinig bloemen maken, in  het voorjaar en tijdens de bloeiperiode is het ook de betere periode om goed te snoeien. Volgende zomer wordt eveneens de top gevormd door nieuwe binnengroei. De huidige trektakken zullen dan verdwijnen. 
 
For the early beginning of this tree see: 
 
Opstart van deze boom zie:
 
 
 

The comments are closed.