11/03/2014

"2 to 1 workshop" - Taxus baccata.

DSCF2206.jpg

Taxus baccata old garden plant. The tree is in its third year of preparation after it was dug up. Now it is ready to be worked upon.

Taxus baccata oude tuinplant. Dit is het derde jaar voorbereiding na het uitgraven. Deze plant is nu bewerkingsklaar.

DSCF2283.jpg

Nice thick trunk.

Mooie dikke stam.

DSCF2316.jpg

Removing  redundant and disturbing stumps.

Overbodige en storende stompen weghalen.

DSCF2341.jpg

Not all of the dead wood is suitable to be part of the creation, redundant parts are carved out and treated with wound paste.

Niet alles wordt in dood hout bij de creatie betrokken, overtollige worden uitgefreesd en als snoeiwonden behandeld.

DSCF2354.jpg

Large cut surface; This big stump has to be carved in a more tapering way and with more movement.

Groot zaagvlak; deze grote snoeistomp moet tapser en met meer beweging worden uitgefreesd.

DSCF2401.jpg

“Xmas look”. This first phase in creating dead wood is the rough outline. We’ll work on it further in detail next year after the elaborate parts have dried up. It is then that we’ll determine shade, depth, movement and texture. It is not advisable trying to create beautiful dead wood on wet, still living parts. After one summer’s time cracks start to appear and the living branches are beginning to show their life veins. It is not until after all this has happened that we will have a fine start plant and we will be able to follow the tree in its development. Do not forget that the tree decides whichever  way to follow, we are only there to adjust…

"Xmas look". Deze eerste fase in het dode hout creëren is de ruwe lijn. Daar wordt na het uitdrogen van het bewerkte droge hout, volgend jaar, op verder gewerkt. Dan pas leggen we schaduw, diepte, beweging en textuur vast. Mooi dood hout creëren op nat, nog levend, hout is niet aan te raden. Na één zomer komen er barsten in het hout en de levende takken trekken sapbanen. Pas na dit alles  hebben we een prima startplant en kunnen we de boom volgen in zijn opbouw. Vergeet niet dat de boom bepaald welke weg er kan gevolgd worden, wij sturen enkel bij.

DSCF2406.jpg

Rough jin.

Ruwe jin.

DSCF2416.jpg

First connections.

Eerste verbindingen.

DSCF2421.jpg

First cleaning job and evaluation.

Eerste opkuiswerk en evaluatie.

DSCF2441.jpg

First tapering.

Eerste tapsheid.

DSCF2448.jpg

These are all steps of preparation. Now we’ll leave the dead wood alone for a year. We’ll just put on a pre-wiring.

Dit zijn telkens stappen van voorbereiding. Het dode hout wordt nu voor een jaar met rust gelaten. Nu volgt enkel nog een pré bedrading.

The comments are closed.