11/04/2014

"2 to 1" workshop - Juniperus chinensis.

DSCF2294.jpg

This Juniper is imported about 10 years ago and began his training as a solitaire.

Deze Juniperus is een 10-tal jaar geleden geïmporteerd en ongeveer even lang geleden opgestart als éénling.

DSCF2431.jpg

Now is the best time to style trees like this one towards a more beautiful example.

Het is nu de beste tijd om bomen zoals deze door te vormen naar een mooier exemplaar.

DSCF2486.jpg

From the next summer on this styling will always show itself in the quality that this tree will have.

Vanaf de daarop volgende zomer zal deze doorvorming voor altijd zichtbaar blijven in de kwaliteitsuitstraling.

DSCF2534.jpg

Phases like this during the development of a bonsai are best carried out carefully and they need follow-up. This tree was presented on a “2 to 1” workshop. The time it takes me to pluck the tree, wire a few branches and place them as an example is about 1 hour and a half non-stop. From there on it’s up to the owner to continue during the rest of the workshop and to finish it. That way I can still correct if needed. It happens all too many times that participants on our workshops bring in far too many trees at the same time. This is not beneficial for the end results, most of the time some trees will not have had the right attention thus are not perfectly worked upon. This way you delay the step towards a better tree by  a year or two. Most of these trees that come in are already too good for just half work. The “two to one”  and “ one to one” formula is perfect for trees that need intensive work to refine them in detail. So it is better to do good work on one tree than half work on several trees. Pay attention to the fact that the first tree you put on the work table is going to receive the full treatment as needed. The time it takes me to work on the trees is the time the owner can use to work on the second one. Wiring at high speed until near the end of the workshop us useless. Styling a beautiful tree takes time and while in further developmental stage every branch is placed and styled immediately. Doing  everything in one single movement is only carried out  when an initial styling is carried out.

Dergelijke fases tijdens de opbouw van een bonsai worden dan best zeer zorgvuldig uitgevoerd en opgevolgd. Deze boom werd aangeboden op een "2 to 1" workshop. De tijd die ik nodig heb om de boom uit te plukken, enkele takken te bedraden en plaatsen als voorbeeld, is ongeveer 1u30 non stop werken tot deze fase (zie foto). Vanaf dan is het aan de eigenaar om dit op de workshop verder te zetten en af te werken. Op die manier kan ik bijsturen indien nodig. Maar al te vaak gebeurd het dat deelnemers op teveel bomen tegelijk willen werken. Dit is niet zo best voor de eindresultaten, meestal zijn er dan een aantal bomen minder perfect bewerkt en zo stel je steeds de stap naar een mooiere boom meet een jaartje of twee uit. De meeste aangevoerde bomen zijn reeds te goed ontwikkeld om daar maar half werk op te verrichten. De "2 to 1" & "1 to 1" formule is perfect om bomen die intensief bewerkt moeten worden tot in detail af te werken. Dus beter één boom goed doen dan meerdere bomen een beetje. Let dus vooral op bij aanvang van een workshop, van de boom die bij begin op de draaitafel wordt geplaatst wordt verondersteld dat deze de volledige bewerking die nodig is zal krijgen. De tijd die ikzelf gebruik om aan deze bomen te werken kan de eigenaar gebruiken om aan een tweede boom verder te werken. In een snel tempo bedraden tot bijna einde workshop heeft geen zin. Een boom mooi vormen vergt tijd en in de fase van doorvormen wordt iedere bedrade tak onmiddellijk geplaatst en gevormd. In één bewerking alles vormen gebeurd enkel bij eerste vormgevingen.

The comments are closed.