11/05/2014

Pinus parviflora needle clean-up.

 Pinus parviflora opkuis naalden.

DSCF7243.JPG

Pinus parviflora, very old trunk with nice grafted fusion.

Pinus parviflora, zeer oude stam met mooie gegriffelde vergroeiing.

DSCF7260.JPG

Yearly autumn cleaning, removing old needles.

Jaarlijkse herfstschoonmaak, ontdoen van de oude naalden.

DSCF7263.JPG

This tree has an old bark all up the way to the top of the tree.

Deze boom heeft een ouderdomsschors op de stam tot in de top van de boom.

DSCF7265.JPG

The inclination of the trunk and the subsequent movement are all in line with another and are all well diversed.

De helling van de stam en de daaropvolgende bewegingen liggen allen in de juiste lijn en zijn goed verdeeld.

DSCF7266.JPG

Nice branch placement and well ramificated. This tree is up for sale at a very interesting price. “No mail or phone orders, only deals face to face.”

Zeer goede takkenverdeling en fijne vertakkingen. Deze boom is te koop aan een zeer interessante prijs. "No mail or phone orders only deals eye to eye".

 

 

The comments are closed.