11/11/2014

Story of my Juniperus procumbens - Part 2.

Verhaal van mijn Juniperus procumbens - Deel 2.

DSCF4822.JPG

Last spring the tree was placed in a larger crate with pumice so it could grow unrestrained for one summer. After being in a pot for over 25 years it was the right decision for the tree’s health and vitality.

Afgelopen voorjaar werd de boom in een grotere bak met puimsteen geplant om één zomer goed door te groeien. Na ongeveer meer dan 25 jaar in pot was dit een goede beslissing voor de gezondheid en vitaliteit.

DSCF4834.JPG

And then Christoph came along. He wanted to give it a new start.

En toen kwam Christoph. Hij wou deze boom een nieuwe start geven.

DSCF4864.JPG

The clud was partially  loosened and a cultivation pot with ample space is chosen for this project.

De opgebouwde bonsaikluit wordt gedeeltelijk losgemaakt en een kweekpot moet voldoende ruimte bieden voor dit project.

DSCF4870.JPG

No wiring, we are going to completely rejuvenate this tree and replace the old foliage by new one.

Geen bedrading, we gaan deze boom volledig vernieuwen en het loof vervangen met nieuw loof.

DSCF4907.JPG

The inner growth is vital enough to take over the whole new foliage development.

De binnengroei is vitaal genoeg om de ganse loofopbouw over te nemen.

DSCF4908.JPG

The old basis stays as it is.

De oude basis blijft ongewijzigd.

DSCF5022.JPG

After a day of repotting, pruning, thinning out and cleaning out needles the tree was taken home where the clean-up continued.

Na een dag verpotten, snoeien, uitdunnen en naalden zuiver maken werd thuis de boom verder zuiver gemaakt. 

 

The comments are closed.