11/21/2014

Acer branch grafting.

Acer tak ent.

In February last year the worst thing happened to this maple during transport. An important branch snapped off because of the owner’s fault…Yes it was. That same day a new branch was grafted, see the report:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2014/02/17/workshop-on-saturday-8107670.html

Afgelopen jaar in februari gebeurde er tijdens het transport van deze Acer het ergste. Een belangrijke tak brak af door de fout van de eigenaar....ja eigenlijk wel. Binnen dezelfde dag werd er op deze boom een nieuwe tak geënt, verslag zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF8160.JPG

The tree was brought in today for a check-up and evaluation.

De boom werd even binnengebracht voor nazicht en om te zien hoe het nu verder moet.

DSCF8165.JPG

This is the best indicator whether the part behind the grafted branch can be removed or not; the right part is the one replacing the broken branch.  It is obviously thicker than the left part, meaning that the grafted branch has united with the tree.

Dit is de beste indicatie of een ent tak weg kan of niet, de rechterzijde is het stuk dat de gebroken tak vervangt. Dit is duidelijk dikker dan linkerzijde, dus de ent tak is vergroeid met het hout van de boom.

DSCF8157.JPG

The donor material is still not going to be removed because there is a better time and season for this variety to perform this task. However we already make preparations in order to make the separation progress more gradually. After that it’s going to take a good 2.5 to 3 years for the new branch to thicken and to ramificate. And finally the tree will back in shape. And Micky, don’t forget that your donor was a sho-hin start plant and it still is.

Het donormateriaal wordt nu nog niet verwijderd gezien soort en seizoen botanisch een beter periode hebben voor deze ingreep. Wel worden er voorbereidingen getroffen om de separatie langzaam te laten verlopen. Dan nog een goede 2.5 à 3 jaar bouwen aan verdikking, vorm en vertakking en deze boom is weer de oude. En niet te vergeten Micky dat uw donor een sho-hin startplant was en nog steeds is.

The comments are closed.