11/19/2014

How time flies - Japan early nineties - Part 2.

 Wat vliegt de tijd - Japan begin de jaren negentig - deel 2.

Japan foto 22.jpg

In those days there were still artists who could make great creations out of  simple start material and in a botanically correct way. All possible characters and materials were used and well spent.

In die tijd waren het nog de kunstenaars die op een botanisch correcte manier van simpel uitgangsmateriaal een totaal beleving konden neerzetten. Alle karakters en materialen werden gebruikt en goed besteed.

Japan foto 23.jpg

Blossoming and rare varieties like this Cornus got a lot of attention. Beautiful little forests with young deciduous trees. It all seems so far away, there is no longer any interest in becoming an “all-round bonsai enthusiast”. As for myself, I am still thinking “old school way” with everything I lay my hands on.

Bloeiers en zeldzame soorten, zoals deze Cornus kregen veel aandacht. Mooie kleine bosjes met jonge loofbomen, het lijkt allemaal zo ver weg, de interesse een "all round bonsaïst"  te zijn is er niet meer. Ikzelf ben nog altijd "Old School" bezig met alles wat door mijn vingers gaat.

Japan foto 24.jpg

This is a Punus mume right after the “Kokufu Ten”, stripped of its flowers and straight into a bigger growing medium. The tree had just won the Kokufu prize but that didn’t bother the Kato’s. Tradition had it that after exhibitions trees were planted back into bigger pots and there was no other way.

Deze Prunus mume net na de "Kokufu Ten", ontdaan van zijn bloemen en direct naar een grotere groeipot, deze boom had toen de Kokufu Prize gewonnen maar daar zaten de Kato's niet mee, traditie was na tentoonstelling grotere pot en daar week men niet van af.

Japan foto 25.jpg

Akio’s greenhouse with recent creations. It was here that I bought trees that still had to stay there for 1 to 2 years. The last couple of years I was the only Westerner left that could still select trees from his collection. Therefore, a few years after Terukichi passed away, it did not particularly made me happy hearing Aiko say to me: “ Now’s the time for you to take what you can, even all if possible for I am no longer going to continue”.

Akio's serre met recente creaties. Hier kocht ik bomen die telkens nog 1 à 2 jaar moesten blijven, ik was de laatste jaren ook nog de enige westerling die uit zijn bomen mocht kiezen. Het was voor mij dan geen prettig nieuws dat enkele jaren na de dood van Terukichi dat Akio me zei " neem nu maar zo veel mogelijk of alles als je kan want ik stop er mee."

Japan foto 26.jpg

Oh yes Bruno, take a good look to the right of me, there is your Acer buergerianum, more than 20 years ago.

Ja Bruno, kijk maar eens rechts van mij, dit is nu je Acer buergerianum meer dan 20 jaar geleden.

Japan foto 27.jpg

A much younger Kimura, here in his early garden, was a trend setter back then. However he sticks to the classic “rules” of schooling. It takes time to follow and to comprehend a whole evolution and development, only then you’ll know how to deal with it properly.

Een veel jongere Kimura in zijn vrij prille tuin was toen een trendsetter. Hij blijft wel bij de klassieke "rules" van hoe scholing gevolgd wordt. Tijd is er nodig om een ganse evolutie en ontwikkeling te volgen en te begrijpen, dan pas kan je er goed mee omgaan.

Comments

Awesome...

Posted by: koen | 11/19/2014

Respond to this comment

The comments are closed.