11/16/2014

How time flies – Japan early nineties – part 1

Wat vliegt de tijd - Japan begin de jaren negentig - deel 1.

Japan foto 1.jpg

Japan foto 2.jpg

Murata four seasons.png

View of the late Murata’s garden, the master and founder of the “natural grown” style. Those who own his book  “Four seasons of Bonsai” can admire this.

In de tuin van wijlen Murata, de meester en grondlegger van de "Natural grown" stijl. Wie zijn boek "Four seasons of Bonsai" heeft kan dit nog eens aandachtig bestuderen.

Japan foto 5.jpg

Japan foto 3.jpg

Japan foto 4.jpg

Yagumo Mansei-En, the late Hideo Kato’s garden. The garden itself seized to exist for almost 15 years already due to poor succession interest. It was here that Terakawa and Hanya at the age of 14 started their  training the traditional way. 

YAGUMO MANSEI-EN, de tuin van wijlen Hideo Kato. Deze tuin bestaat al bijna 15 jaar niet meer wegens onvoldoende interesse bij de opvolging. Hier werden Terakawa en Hanya vanaf hun 14 jaar geschoold op de traditionele manier.

Japan foto 6.jpg

Japan foto 7.jpg

More than half of the late Saburo Kato’s garden is now sold for the price of land.  Once this was the area for his bonsai collection, nowadays it has become a location with a high apartment building. “Omiya Bonsai Village” slowly has to give way for concrete and cars.

De tuin van wijlen Saburo Kato is nu voor meer dan de helft verkocht voor de dure prijs van de grond. Waar vroeger zijn privé collectie bonsai stonden staat nu een hoog flat gebouw. "Omiya bonsai village"  moet langzaam ruimte maken voor beton en auto's.

Japan foto 8.jpg

Japan foto 9.jpg

Japan foto 10.jpg

Japan foto 11.jpg

Japan foto 12.jpg

The late Terukichi Kato, Tomekichi’s third and last born son, was the one with whom I was mosty  in contact. Along with Noburo Kaneko, who’s garden was at walking distance from the Kato’s, my relation to these four “old school” masters was so close that their sons and sons in-law came to our nursery on a regular base to work and to visit the “Ginkgo Bonsai Awards” and to judge them as well. This garden also is no longer.

Wijlen Terukichi Kato, de derde zoon van Tomekichi Kato, was diegene van de drie Kato broers waar ik het meeste contact mee had, mede door Noboru Kaneko die op loopafstand zijn tuin had, was mijn relatie met deze vier "old school" meesters zo goed dat hun zonen en aangetrouwde zonen regelmatig op onze kwekerij verbleven om te werken en om "Ginkgo Bonsai Awards" te bezoeken en te jureren. Ook deze tuin bestaat niet meer.

Japan foto 14.jpg

Japan foto 15.jpg

Japan foto 16.jpg

Nobutaka Sakuma still runs Kaneko’s garden but the bonsai are all sold by auction. I recently saw a lot of these trees again in magazines and they are now in good hands of a new generation that still shows a lot of respect for the “old school” tradition.

Kaneko's tuin wordt nog steeds gerund door Nobutaka Sakuma maar de collectie bomen zijn allen geveild. Vele van deze bomen heb ik recentelijk nog terug gezien in magazine's en zijn nu toch in goede handen van een nieuwe generatie die toch nog altijd respect toont voor de "Old School" traditie.

Japan foto 17.jpg

It was with this Juniper that I learned a wise lesson: “Danny san, never underestimate the beauty and power of a nice character tree.” And “Kei Bonsai Kai” has benefited from that.

Op deze Juniperus kreeg ik één van mijn wijze lessen "Danny San onderschat nooit de schoonheid en de kracht van een fijne karakterboom". En "Kei Bonsai Kai" had er baat bij. 

Japan foto 18.jpg

Japan foto 19.jpg

Fumiko Kato, the late Hideo Kato’s daughter, runs her own Kusamono garden and that is often made use of by her brothers, their students and clients.

Fumiko Kato, jawel de dochter van wijlen Hideo Kato, runde haar eigen Kusamono tuin en daar maakten haar broers en hun studenten en klanten goed gebruik van.

Japan foto 20.jpg

Japan foto 21.jpg

Terukichi Kato and his son Aiko Kato were specialized in preparing yamadori and basic stylings of the highest level, after which the trees were passed on to one of the brothers for further refining.

Terukichi Kato en zoon Akio Kato waren gespecialiseerd in yamadori voorbereiden en basis stylingen van het beste niveau, daarna gingen de bomen meestal naar één van de broers voor verdere verfijning.

The comments are closed.