11/24/2014

Cotoneaster, air layering (marcotting).

DSCF5215.jpg

Picture taken July 2013. A cotoneaster after its initial styling and first trim.

Foto juli 2013. De gevormde cotoneaster na zijn eerste vormgeving en eerste snoei.

DSCF2127.jpg

All the work on this tree is done in short interval periods, coming November another maintenance is due however…Sho-hin was the original plan but the size is too high for that.

De bewerkingen liggen kort op mekaar, in november volgt een volgende onderhoud maar...de bedoeling was sho-hin en daar zitten we boven de gewenste maat.

DSCF2173.jpg

This is a nice tree in the making but a real sho-hin enthusiast wants to get the best out of each start plant.

Dit is een mooi boompje in wording maar een echte sho-hin freak wil enkel het beste uit iedere startplant halen.

DSCF5026.jpg

DSCF5031.jpg

Picture taken March 2014. The imperfect root base and wrong proportion are dealt with by means of layering.

Foto maart 2014. De minder perfecte voet en de proportie voor sho-hin worden opgelost door een marcottage.

DSCF6465.JPG

A few months later, in October, the layering is successful.

Enkele maanden later, in oktober, de marcotage is geslaagd.

DSCF6512.JPG

The trunk and roots underneath are removed.

Resterende onderstam en wortels worden verwijderd.

DSCF6537.JPG

A good size and root base is guaranteed now. Next spring is due for a proportional trim and a powerful cotoneaster sho-hin will emerge in a fairly short time. A successful short time project. Varieties like this will grow their basic root base in a year’s time and thus can be improved from there on.

De goede maat en een wortelvoet is nu gegarandeerd. Vanaf volgend voorjaar volgt de juiste proportiesnoei en op korte tijd zal hier een krachtige cotoneaster sho-hin staan. Korte termijn project met succesvol resultaat. Bij dergelijke soorten trekt de wortelvoet op één jaar tijd zijn basiswortels die dan steeds kunnen worden verbeterd.

 

Comments

Top

Posted by: Dirk | 11/24/2014

Respond to this comment

The comments are closed.