11/25/2014

Summary workshop “2 to 1” November 12th.

Overzicht (verslag) workshop "2 to 1" van 12 november.

DSCF9469.JPG

One of the many projects in progress is this wild Prunus MAHALAB. There is always room for innovation on our workshops, trees are being completed and new projects get started on a regular base. No matter what variety it is, they all demand a lot of time in between the different task that need to be performed so it is interesting to systematically  start with something new.

Eén van de vele projecten in opbouw is deze wilde Prunus MAHALEB. Er is op onze workshops steeds vernieuwing, bomen worden afgewerkt en regelmatig worden nieuwe projecten opgestart. Een nieuw project van welke soort dan ook vraagt veel wachttijd tussen de verschillende stappen, daarom is het interessant regelmatig iets nieuws op te starten.

DSCF9603.JPG

Large trees never seized being popular in Europe, this Taxus cuspidate will need a full two days on the work table just to create the dead wood alone.

In Europa blijven grote bomen populair, deze Taxus cuspidata zal twee volle dagen op de draaitafel staan enkel voor het creëren van het dode hout.

DSCF9619.JPG

Winter pruning is in full action right now, all the deciduous trees are being prepared to enter next season by pruning and according to the intended results the work for next spring is explained.

De wintersnoei is nu volop bezig, alle bladverliezende loofbomen worden door snoei voorbereid op het volgende voorjaar en naargelang de resultaten worden de werkzaamheden van het komende voorjaar uiteengezet.

DSCF9722.JPG

Styling a Sho-hin Juniper. On the right a Taxus cuspidate is completely wired and styled. In the back Taxus cuspidate, the dead wood is roughly outlined and the movement of both dead and life parts is determined.

Sho-Hin Juniperus wordt gevormd. Taxus cuspidata rechts wordt volledig bedraad en gevormd. Taxus cuspidata achter, het dode hout  krijgt een eerste ruwe lijn en de bewegingen van dode hout en sapbanen worden vastgelegd.

The comments are closed.