11/28/2014

Saturday November 25th workshop.

Workshop van zaterdag 25 november.

DSCF9888.JPG

Trees that began their training last year are now styled more thoroughly. It is in this phase that the difference is made. Those who continue with the right techniques at the right time will reach their first goal within three years.

Vorig jaar opgestarte bomen worden doorgevormd. In deze fase wordt het verschil gemaakt. Zij die doorgaan op de juiste periodes met de juiste technieken zullen binnen drie jaar hun eerste doel bereiken.

ESCF0026 (2).JPG

Acer p. Kiyohime, only started in March this year and now adjusted. Already hardly recognizable compared to the little tree it was eight months ago and we haven’t begun developing yet. All of the disturbing branches have almost been removed.

Acer p. Kiyohime, dit project is pas opgestart en begonnen in maart dit jaar en wordt nu bijgestuurd. Dit boompje is nu al onherkenbaar ten opzichte van van het beginboompje acht maand geleden en we moeten nog beginnen opbouwen. Alle storende en fout gegroeide takken zijn bijna weg.

ESCF0026 (75).JPG

Especially in wintertime is the moment to determine whether or not the trees are going to develop successfully next season. Creating, styling through and adjusting is a necessity for every tree on its way to a beautiful bonsai.

Vooral in de winter wordt er bepaald of de bomen het volgende seizoen succesvol zullen ontwikkelen. Vormen, doorvormen en bijsturen is dan ook voor iedere boom noodzakelijk op de weg naar een mooi exemplaar.

ESCF0371.JPG

Trees in development, Acer palmatum and Acer p. Kiyohime.

Bomen in opbouw, Acer palmatum en Acer p. Kiyohime.

The comments are closed.