11/30/2014

NIEUW ASSORTIMENT YAMADORI vanaf donderdag 4 december.

GESLOTEN van 23 nov tem 3 dec.

 

Fermé du 23 nov au 3 déc.

 

Closed from

November 23 till December 3.

 

NIEUW ASSORTIMENT YAMADORI vanaf donderdag 4 december.

Zeer mooie selectie éénlingen.

Karaktervolle yamadori vanaf 120€.

Een 40-tal stuks beschikbaar bewerkingsklaar.

Zowel voor sho-hin, chu-hin, midsize als grotere maten.

 

NOUVELLE ASSORTIMENT DE YAMADORI à partir du 4 décembre.

 

NEW ARRIVAL OF YAMADORI, available from the 4th of December.

Danny Use Bonsaischool.

Bonsai Center Ginkgo.

Danny Use Bonsaischool.

Kei Bonsai Kai.

Wij gaan verder dan het creëren van een bonsai alleen.

Botanisch verantwoord verder opbouwen met een "natural look".

We nemen de tijd die een boom nodig heeft om af te rijpen.

Uiteindelijk gaat het om de belevenis van het maken & het opbouwen en de verschillende technieken & stappen die ondernomen moeten worden.

Dit is onze Bonsaischool en Kei Bonsai Kai.

*Workshops zijn zowel voor Nederlandstaligen, Franstaligen, Engelstaligen als Duitstaligen.

 

Bonsai Center Ginkgo 

École Bonsaï Danny Use

Kei Bonsai Kai

 

Nous ne nous contentons pas seulement de créer des bonsaïs.

Il est important de procéder à sa construction future de façon respectueuse de la botanique et en lui donnant un aspect naturel.

Nous prenons le temps qu’il faut pour que l’arbre puisse développer sa maturité.

Finalement l’important c’est de vivre la création et l’évolution du bonsaï tout en assimilant les différentes étapes et techniques nécessaires pour arriver au but.

Tel est la  philosophie de notre école et du Kei Bonsai Kai.

 

*Les ateliers sont ouverts à tous, tant néerlandophones que francophones, anglophones ou germanophones.

 

Bonsai Center Ginkgo.

Danny Use Bonsaischool.

Kei Bonsai Kai.

We do more than just creating a bonsai.

Constructing botanically reliable with a “natural look”.

We take the time a tree needs to mature.

Eventually what matters is the adventure of creating and developing as well as the process of different techniques and steps needed to undertake.

This is our Bonsai school and Kei Bonsai Kai.

*Our workshops are organized in Dutch, French, English and German.

DSCF6233.JPG

DSCF6310.JPG

DSCF9392.JPG

DSCF9396.JPG

DSCF6700.JPG

DSCF6791.JPG

DSCF7317.JPG

DSCF7752.JPG

DSCF7769.JPG

DSCF8233.JPG

DSCF8631.JPG

DSCF8673.JPG

 

 

11/29/2014

Acer buergerianum project.

Acer buergerianum project.

DSCF9909.JPG

Last year we started to graft on this Acer buergerianum.  All of the grafts are now growing successfully into the tree.

Bij deze Acer buergerianum zijn we vorig jaar gestart met enten. Deze zijn met succes aan het ingroeien.

ESCF0216.JPG

A part of the new branches were grafted.

Een deel nieuwe takken werd bij geënt.

ESCF0300.JPG

Eventually, the tree  shall be built up completely out of grafted branches that are well placed and in a good angle.

Deze boom zal volledig opgebouwd zijn met ingeënte takken die een goede hoek en op de juiste plaats zijn ingeënt.

ESCF0320.JPG

Again, this is going to be a tree of which in a few years from now we will able to say at the Kei Bonsai Kai meetings to the newcomers: You can’t imagine anymore how the start material once looked like.

Dit wordt terug een boom waarvan we binnen enkele jaren tijdens "Kei Bonsai Kai" besprekingen zullen zeggen tegen de beginners: je kan je niet voorstellen waar er ooit mee begonnen is.

11/28/2014

Saturday November 25th workshop.

Workshop van zaterdag 25 november.

DSCF9888.JPG

Trees that began their training last year are now styled more thoroughly. It is in this phase that the difference is made. Those who continue with the right techniques at the right time will reach their first goal within three years.

Vorig jaar opgestarte bomen worden doorgevormd. In deze fase wordt het verschil gemaakt. Zij die doorgaan op de juiste periodes met de juiste technieken zullen binnen drie jaar hun eerste doel bereiken.

ESCF0026 (2).JPG

Acer p. Kiyohime, only started in March this year and now adjusted. Already hardly recognizable compared to the little tree it was eight months ago and we haven’t begun developing yet. All of the disturbing branches have almost been removed.

Acer p. Kiyohime, dit project is pas opgestart en begonnen in maart dit jaar en wordt nu bijgestuurd. Dit boompje is nu al onherkenbaar ten opzichte van van het beginboompje acht maand geleden en we moeten nog beginnen opbouwen. Alle storende en fout gegroeide takken zijn bijna weg.

ESCF0026 (75).JPG

Especially in wintertime is the moment to determine whether or not the trees are going to develop successfully next season. Creating, styling through and adjusting is a necessity for every tree on its way to a beautiful bonsai.

Vooral in de winter wordt er bepaald of de bomen het volgende seizoen succesvol zullen ontwikkelen. Vormen, doorvormen en bijsturen is dan ook voor iedere boom noodzakelijk op de weg naar een mooi exemplaar.

ESCF0371.JPG

Trees in development, Acer palmatum and Acer p. Kiyohime.

Bomen in opbouw, Acer palmatum en Acer p. Kiyohime.

11/27/2014

“One to one”, Joachim with part of his Acer collection.

"One to One", Joachim met een deel van zijn Acer collectie. 

DSCF0576.JPG

“One to one” lessons, meaning building and following up private collections under guidance. In order to participate you’d better be very interested. During these evaluations we’ll adjust the trees perfectly but the homework that follows is just as important. These trees come in for evaluation and correction once a year. Joachim is taking these lessons for about three years now and with wonderful results.

"One to One" lessen of het opbouwen en opvolgen van privé collecties onder begeleiding. Om deze lessen te volgen kan je maar beter heel erg geïnteresseerd zijn. Wij zetten de bomen perfect tijdens de evaluaties maar het op te volgen thuiswerk is even belangrijk. De bomen worden één maal per jaar onder begeleiding bijgestuurd.  Joachim volgt reeds een 3-tal jaar dit systeem en dit met schitterende resultaten.

DSCF0596.JPG

This Acer p. Kiyohime project is purchased last spring and it is now worked upon for the second time.

Dit Acer p. Kiyohime project is afgelopen voorjaar aangeschaft en wordt nu voor de tweede keer bewerkt.

DSCF0634.JPG

An Acer p. Deshoyo project. Here we are completing a three year process working on fine ramification and we obtained very good results.

Een Acer p. Deshoyo project. Bij deze boom wordt nu het derde jaar werken naar fijne vertakkingen afgesloten en dit met zeer goede resultaten.

DSCF0598.JPG

Acer palmatum, this tree as well had a perfect follow-up last season. All the lessons in the past three years are now paying off.

Acer palmatum. Ook deze boom is afgelopen seizoen perfect opgevolgd. De lessen van de afgelopen drie jaar werpen duidelijk hun vruchten af.

DSCF0614.JPG

One of Joachim’s first projects. This tree has encountered just about everything a tree does not want to at all. It’s the same for everyone, you learn mostly by initially doing everything the wrong way or just not good enough. But we managed to get this tree on the right track again in three years time and last season it has nicely ramificated.

Eén van Joachim's eerste projecten die zijn opgestart, deze boom heeft alles meegemaakt wat je als boom liever niet meemaakt. Het is voor iedereen gelijk, leren doe je meestal door eerst alles fout of niet goed genoeg te doen. Ook deze boom hebben we op ongeveer 3 jaar tijd terug op het rechte pad gezet en met een goede verfijning het afgelopen seizoen.

DSCF0619.JPG

Chu-Hin project Acer p. Beni Chidori. The development is coming to a ned and next season we’ll start focusing on ramification and on the root base.

Chu-Hin project Acer p. Beni Chidori. De opbouw is bijna voltooid en volgend seizoen beginnen we aan de vertakkingen en de voet.

SEE ALSO / ZIE OOK:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

11/26/2014

Defoliating and autumn pruning.

 Ontbladeren en herfst snoei.

DSCF0472.JPG

Stripping of leaves before we perform  autumn pruning. With the help of some “Kei Bonsai Kai” members the trees were cleaned up.

Ontbladeren voor de herfst snoei. Met de hulp van enkele "Kei Bonsai Kai" leden werden de bomen opgekuist.

DSCF0473.JPG

 

DSCF0475.JPG

DSCF0476.JPG

DSCF0504.JPG

Carpinus coreanum.

DSCF0502.JPG 

Acer p. Beni Chidori & Acer palmatum.

11/25/2014

Summary workshop “2 to 1” November 12th.

Overzicht (verslag) workshop "2 to 1" van 12 november.

DSCF9469.JPG

One of the many projects in progress is this wild Prunus MAHALAB. There is always room for innovation on our workshops, trees are being completed and new projects get started on a regular base. No matter what variety it is, they all demand a lot of time in between the different task that need to be performed so it is interesting to systematically  start with something new.

Eén van de vele projecten in opbouw is deze wilde Prunus MAHALEB. Er is op onze workshops steeds vernieuwing, bomen worden afgewerkt en regelmatig worden nieuwe projecten opgestart. Een nieuw project van welke soort dan ook vraagt veel wachttijd tussen de verschillende stappen, daarom is het interessant regelmatig iets nieuws op te starten.

DSCF9603.JPG

Large trees never seized being popular in Europe, this Taxus cuspidate will need a full two days on the work table just to create the dead wood alone.

In Europa blijven grote bomen populair, deze Taxus cuspidata zal twee volle dagen op de draaitafel staan enkel voor het creëren van het dode hout.

DSCF9619.JPG

Winter pruning is in full action right now, all the deciduous trees are being prepared to enter next season by pruning and according to the intended results the work for next spring is explained.

De wintersnoei is nu volop bezig, alle bladverliezende loofbomen worden door snoei voorbereid op het volgende voorjaar en naargelang de resultaten worden de werkzaamheden van het komende voorjaar uiteengezet.

DSCF9722.JPG

Styling a Sho-hin Juniper. On the right a Taxus cuspidate is completely wired and styled. In the back Taxus cuspidate, the dead wood is roughly outlined and the movement of both dead and life parts is determined.

Sho-Hin Juniperus wordt gevormd. Taxus cuspidata rechts wordt volledig bedraad en gevormd. Taxus cuspidata achter, het dode hout  krijgt een eerste ruwe lijn en de bewegingen van dode hout en sapbanen worden vastgelegd.

11/24/2014

Cotoneaster, air layering (marcotting).

DSCF5215.jpg

Picture taken July 2013. A cotoneaster after its initial styling and first trim.

Foto juli 2013. De gevormde cotoneaster na zijn eerste vormgeving en eerste snoei.

DSCF2127.jpg

All the work on this tree is done in short interval periods, coming November another maintenance is due however…Sho-hin was the original plan but the size is too high for that.

De bewerkingen liggen kort op mekaar, in november volgt een volgende onderhoud maar...de bedoeling was sho-hin en daar zitten we boven de gewenste maat.

DSCF2173.jpg

This is a nice tree in the making but a real sho-hin enthusiast wants to get the best out of each start plant.

Dit is een mooi boompje in wording maar een echte sho-hin freak wil enkel het beste uit iedere startplant halen.

DSCF5026.jpg

DSCF5031.jpg

Picture taken March 2014. The imperfect root base and wrong proportion are dealt with by means of layering.

Foto maart 2014. De minder perfecte voet en de proportie voor sho-hin worden opgelost door een marcottage.

DSCF6465.JPG

A few months later, in October, the layering is successful.

Enkele maanden later, in oktober, de marcotage is geslaagd.

DSCF6512.JPG

The trunk and roots underneath are removed.

Resterende onderstam en wortels worden verwijderd.

DSCF6537.JPG

A good size and root base is guaranteed now. Next spring is due for a proportional trim and a powerful cotoneaster sho-hin will emerge in a fairly short time. A successful short time project. Varieties like this will grow their basic root base in a year’s time and thus can be improved from there on.

De goede maat en een wortelvoet is nu gegarandeerd. Vanaf volgend voorjaar volgt de juiste proportiesnoei en op korte tijd zal hier een krachtige cotoneaster sho-hin staan. Korte termijn project met succesvol resultaat. Bij dergelijke soorten trekt de wortelvoet op één jaar tijd zijn basiswortels die dan steeds kunnen worden verbeterd.

 

11/23/2014

Shohin for beginners.

Shohin voor beginners.

DSCF3327.jpg

It takes several years of preparation until a Juniperus chinensis has enough trunk thickness, the necessary movement, the desired amount of dead wood as well as the foliage close enough to the trunk in order to start its styling.

Het duurt enkele jaartjes voorbereidend werk alvorens een Juniperus chinensis voldoende stamdikte , de nodige beweging, het nodige dood hout en het loof dicht genoeg bij de stam heeft om aan de vormgeving te beginnen.

DSCF3335.jpg

Therefore it is very interesting for a beginner to go through all of these phases on one of his/her trees. Nothing is more satisfactory than having a tree in a riper stage of development and being able to tell that this doesn’t even come close to what it was before. This little tree is ready to be plucked and to be wired in detail. But first we need to improve the quality of foliage before we take the final steps.

Het is dan ook als liefhebber zeer interessant om die fases mee te maken op één van je bomen. Niks isd leuker dan bij een rijper boompje of boom te staan en te kunnen vertellen dat het er zo vroeger niet uitzag. Dit boompje staat nu klaar om uit te plukken en fijn te bedraden. Maar eerst nog even de loofkwaliteit verbeteren alvorens de finale stappen te zetten.

11/22/2014

Olea yamadori.

DSCF5964.JPG

This is a 100% natural yamadori olive tree. This means that the dead wood is created 100% by nature, no human intervention is involved.

Deze olijf is een 100% natuurlijke yamadori. Dit wil zeggen dat niets aan het dode hout is bijgewerkt, het is 100% puur natuur.

DSCF5983.JPG

Every tree that I style from now on, or future shapes that I determine in a given tree, are made in such a way that they will be prepared for further bonsai development as compact as possible.

Iedere boom die ik nu nog vorm, of de vorm ervan bepaal, is met het oog om die  voor te bereiden om zo compact mogelijk als bonsai verder op te bouwen.

DSCF5998.JPG

I have never and never will create trees with an instant result, only the well placed branches remain.

Nooit heb ik, of zal ik, de boom opbouwen met instant resultaat, enkel de goed geplaatste takken blijven over.

DSCF6012.JPG

For branches and a top.

Vier takken en een top.

DSCF6091.JPG

DSCF7375.JPG

DSCF7367.JPG

DSCF9016.JPG

“Midsize” power. We can start with developing. 

"Midsize" power. Het opbouwen kan beginnen.

 

11/21/2014

Yamadori sabina te koop.

DSCF1206.JPG

Yamadori Juniperus sabina.

DSCF1211.JPG

Juniperus sabina Yamadori. Deze bomen hebben een opgebouwde wortelkluit. Verpot in de beste hoek en klaar voor styling.

DSCF1228.JPG

Juniperus sabina yamadori. Ik denk dat commentaar hier niet nodig is.

DSCF1317.JPG

Masterclass ruw materiaal voor bonsai.

DSCF1329.JPG

Super.

DSCF1320.JPG

Juniperus sabina yamadori. Top kwaliteit, dit zullen top bonsai worden, geen twijfel mogelijk.

 

Juniperus Itoigawa startplant.

DSCF1191.JPG

Af en toe een beetje tijd om bomen uit onze kwekerij te verbeteren.

DSCF1194.JPG

Juniperus Itoigawa startplant.

DSCF1348.JPG

Na de voorbereidende snoei. Deze startplant is nog te koop, klaar voor bedraden en vormen.

DSCF1333.JPG

Chu-Hin size ruw materiaal. Mooi.

Acer branch grafting.

Acer tak ent.

In February last year the worst thing happened to this maple during transport. An important branch snapped off because of the owner’s fault…Yes it was. That same day a new branch was grafted, see the report:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2014/02/17/workshop-on-saturday-8107670.html

Afgelopen jaar in februari gebeurde er tijdens het transport van deze Acer het ergste. Een belangrijke tak brak af door de fout van de eigenaar....ja eigenlijk wel. Binnen dezelfde dag werd er op deze boom een nieuwe tak geënt, verslag zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF8160.JPG

The tree was brought in today for a check-up and evaluation.

De boom werd even binnengebracht voor nazicht en om te zien hoe het nu verder moet.

DSCF8165.JPG

This is the best indicator whether the part behind the grafted branch can be removed or not; the right part is the one replacing the broken branch.  It is obviously thicker than the left part, meaning that the grafted branch has united with the tree.

Dit is de beste indicatie of een ent tak weg kan of niet, de rechterzijde is het stuk dat de gebroken tak vervangt. Dit is duidelijk dikker dan linkerzijde, dus de ent tak is vergroeid met het hout van de boom.

DSCF8157.JPG

The donor material is still not going to be removed because there is a better time and season for this variety to perform this task. However we already make preparations in order to make the separation progress more gradually. After that it’s going to take a good 2.5 to 3 years for the new branch to thicken and to ramificate. And finally the tree will back in shape. And Micky, don’t forget that your donor was a sho-hin start plant and it still is.

Het donormateriaal wordt nu nog niet verwijderd gezien soort en seizoen botanisch een beter periode hebben voor deze ingreep. Wel worden er voorbereidingen getroffen om de separatie langzaam te laten verlopen. Dan nog een goede 2.5 à 3 jaar bouwen aan verdikking, vorm en vertakking en deze boom is weer de oude. En niet te vergeten Micky dat uw donor een sho-hin startplant was en nog steeds is.

11/20/2014

Acer p. Arakawa "Naturally grown".

DSCF8222.JPG

Acer specialists perfectly  time  winter pruning. This Acer p. Arakawa project or “Snakeskin” has made  good progress last summer regarding branch production.

Acer specialisten timen hun wintersnoei perfect. Deze project Acer p. Arakawa of "Snakeskin" heeft afgelopen zomer een goede vooruitgang gemaakt wat takproductie betreft.

DSCF8188.JPG

In Japan a longtime concept, in Europe slowly settling down: “Naturally grown”.  Deciduous trees and especially acers sometimes fall under this category. This tree is still in full development, it resides in pot for about 50 years now and still didn’t have any wiring at all. This was one of my running projects but has passed on to a student since last year. He’s got the right age in order to finish this project and to still be able to enjoy it. As for myself, I spent about 25 years in developing it and now the final goal is within sight.

In Japan een begrip, in Europa langzaam opkomend, "Natural grown". Van loofbomen en vooral Acers komt het af en toe voor dat we zo een exemplaar tegen komen. Deze boom zit nog in zijn volle opbouwfase, hij zit ongeveer 50 jaar in pot en heeft nog geen draad gezien. Dit is één van mijn lopende projecten die is overgenomen door een cursist afgelopen voorjaar. Hij heeft de juiste leeftijd om dit volledige project af te werken en er nog van te genieten. Ikzelf heb er ongeveer 25 jaar van opbouw in geïnvesteerd en het einddoel is nu in zicht.

 

11/19/2014

How time flies - Japan early nineties - Part 2.

 Wat vliegt de tijd - Japan begin de jaren negentig - deel 2.

Japan foto 22.jpg

In those days there were still artists who could make great creations out of  simple start material and in a botanically correct way. All possible characters and materials were used and well spent.

In die tijd waren het nog de kunstenaars die op een botanisch correcte manier van simpel uitgangsmateriaal een totaal beleving konden neerzetten. Alle karakters en materialen werden gebruikt en goed besteed.

Japan foto 23.jpg

Blossoming and rare varieties like this Cornus got a lot of attention. Beautiful little forests with young deciduous trees. It all seems so far away, there is no longer any interest in becoming an “all-round bonsai enthusiast”. As for myself, I am still thinking “old school way” with everything I lay my hands on.

Bloeiers en zeldzame soorten, zoals deze Cornus kregen veel aandacht. Mooie kleine bosjes met jonge loofbomen, het lijkt allemaal zo ver weg, de interesse een "all round bonsaïst"  te zijn is er niet meer. Ikzelf ben nog altijd "Old School" bezig met alles wat door mijn vingers gaat.

Japan foto 24.jpg

This is a Punus mume right after the “Kokufu Ten”, stripped of its flowers and straight into a bigger growing medium. The tree had just won the Kokufu prize but that didn’t bother the Kato’s. Tradition had it that after exhibitions trees were planted back into bigger pots and there was no other way.

Deze Prunus mume net na de "Kokufu Ten", ontdaan van zijn bloemen en direct naar een grotere groeipot, deze boom had toen de Kokufu Prize gewonnen maar daar zaten de Kato's niet mee, traditie was na tentoonstelling grotere pot en daar week men niet van af.

Japan foto 25.jpg

Akio’s greenhouse with recent creations. It was here that I bought trees that still had to stay there for 1 to 2 years. The last couple of years I was the only Westerner left that could still select trees from his collection. Therefore, a few years after Terukichi passed away, it did not particularly made me happy hearing Aiko say to me: “ Now’s the time for you to take what you can, even all if possible for I am no longer going to continue”.

Akio's serre met recente creaties. Hier kocht ik bomen die telkens nog 1 à 2 jaar moesten blijven, ik was de laatste jaren ook nog de enige westerling die uit zijn bomen mocht kiezen. Het was voor mij dan geen prettig nieuws dat enkele jaren na de dood van Terukichi dat Akio me zei " neem nu maar zo veel mogelijk of alles als je kan want ik stop er mee."

Japan foto 26.jpg

Oh yes Bruno, take a good look to the right of me, there is your Acer buergerianum, more than 20 years ago.

Ja Bruno, kijk maar eens rechts van mij, dit is nu je Acer buergerianum meer dan 20 jaar geleden.

Japan foto 27.jpg

A much younger Kimura, here in his early garden, was a trend setter back then. However he sticks to the classic “rules” of schooling. It takes time to follow and to comprehend a whole evolution and development, only then you’ll know how to deal with it properly.

Een veel jongere Kimura in zijn vrij prille tuin was toen een trendsetter. Hij blijft wel bij de klassieke "rules" van hoe scholing gevolgd wordt. Tijd is er nodig om een ganse evolutie en ontwikkeling te volgen en te begrijpen, dan pas kan je er goed mee omgaan.

11/18/2014

Workshop “grafting”.

WORKSHOP ENTEN.

DSCF8224.JPG

Eight months after they have been grafted the trees came in for a first evaluation and to discuss the next step.

Acht maanden na het enten worden de bomen opgevraagd voor een eerste nazicht en een volgende stap.

DSCF8252.JPG

Exciting…

Spannend...

DSCF8277.JPG

Good news: all of the grafts are growing.

Goed nieuws alle geplaatste enten zijn aan de groei.

DSCF8322.JPG

A part of the donor plant’s foliage is already removed.

Reeds een deel groen van de donorplanten wordt verwijderd.

DSCF8335.JPG

Next summer the trees will be closely supervised and by the end of the summer all of the trunks will only carry newly grown foliage. However you shouldn’t shout “Eureka” too soon, you must pay attention to the explanation and details that go along with it.

Komende zomer worden de geënte bomen kort opgevolgd tegen einde volgende zomer staan de onderstammen enkel nog gevuld met het nieuwe loof. Maar 'k zou maar niet te vroeg Eureka roepen, de uitleg die erbij hoorde moet wel goed worden opgevolgd.

11/17/2014

Sho-Hin startplanten voor beginners.

DSCF0551.JPG

Tussen de 5 à 6 jaar oude voorgevormde startplanten van Juniperus procumbens 15€, Chamaecyparis (Japanse Hinoki) 15€, Cotoneaster coral Beauty 10€, Cotoneaster horizontalis 10€. Al deze bomen zitten in hun eerste trainingspotten.

DSCF0558.JPG

Juniperus procumbens.

DSCF0572.JPG

VLNR Cotoneaster Coral Beauty - Cotoneaster Horizontalis.

DSCF0568.JPG

Hinoki cypres niet geënt dus geen vergroeiing van de stam.

Juniperus parsonii start plants for Bonsai.

 Juniperus parsonii startplanten voor bonsai.

DSCF9245.JPG

Juniperus parsonii with very thick trunks and foliage growing close to it. Nice start plants that are also used as “surrogate trees” and are grafted upon because of their strong growth. If you’d like to learn how to graft, well we’ll have both the donorplant as well as the grafting material coming from Itoigawa and Chinensis.

Juniperus parsonii met zeer dikke stammen en loof dicht bij de stam. Mooie startplanten, worden ook gebruikt als draagplant om op te enten omdat ze een sterke groei hebben. Wil je leren enten, wij hebben zowel de donorplant als het entmateriaal van Itoigawa en Chinensis.

DSCF9253.JPG

Pré-styled Juniperus parsonii start plants dug up by yourself come at 125 euro.

Voorgevormde Juniperus parsonii startplanten zelf rooien (uitdoen) aan 125€.

DSCF9260.JPG

Pré-styled Juniperus parsonii already in pot with moving trunks start at 125 euro. There are also 5 year old parsonii with moving trunks for 25 euro.

Voorgevormde Juniperus parsonii in pot met bewegende stammen vanaf 125€. Ook jonge 5 jarige Juniperus parsonii met bewegende stammen voor 25€.

 

11/16/2014

How time flies – Japan early nineties – part 1

Wat vliegt de tijd - Japan begin de jaren negentig - deel 1.

Japan foto 1.jpg

Japan foto 2.jpg

Murata four seasons.png

View of the late Murata’s garden, the master and founder of the “natural grown” style. Those who own his book  “Four seasons of Bonsai” can admire this.

In de tuin van wijlen Murata, de meester en grondlegger van de "Natural grown" stijl. Wie zijn boek "Four seasons of Bonsai" heeft kan dit nog eens aandachtig bestuderen.

Japan foto 5.jpg

Japan foto 3.jpg

Japan foto 4.jpg

Yagumo Mansei-En, the late Hideo Kato’s garden. The garden itself seized to exist for almost 15 years already due to poor succession interest. It was here that Terakawa and Hanya at the age of 14 started their  training the traditional way. 

YAGUMO MANSEI-EN, de tuin van wijlen Hideo Kato. Deze tuin bestaat al bijna 15 jaar niet meer wegens onvoldoende interesse bij de opvolging. Hier werden Terakawa en Hanya vanaf hun 14 jaar geschoold op de traditionele manier.

Japan foto 6.jpg

Japan foto 7.jpg

More than half of the late Saburo Kato’s garden is now sold for the price of land.  Once this was the area for his bonsai collection, nowadays it has become a location with a high apartment building. “Omiya Bonsai Village” slowly has to give way for concrete and cars.

De tuin van wijlen Saburo Kato is nu voor meer dan de helft verkocht voor de dure prijs van de grond. Waar vroeger zijn privé collectie bonsai stonden staat nu een hoog flat gebouw. "Omiya bonsai village"  moet langzaam ruimte maken voor beton en auto's.

Japan foto 8.jpg

Japan foto 9.jpg

Japan foto 10.jpg

Japan foto 11.jpg

Japan foto 12.jpg

The late Terukichi Kato, Tomekichi’s third and last born son, was the one with whom I was mosty  in contact. Along with Noburo Kaneko, who’s garden was at walking distance from the Kato’s, my relation to these four “old school” masters was so close that their sons and sons in-law came to our nursery on a regular base to work and to visit the “Ginkgo Bonsai Awards” and to judge them as well. This garden also is no longer.

Wijlen Terukichi Kato, de derde zoon van Tomekichi Kato, was diegene van de drie Kato broers waar ik het meeste contact mee had, mede door Noboru Kaneko die op loopafstand zijn tuin had, was mijn relatie met deze vier "old school" meesters zo goed dat hun zonen en aangetrouwde zonen regelmatig op onze kwekerij verbleven om te werken en om "Ginkgo Bonsai Awards" te bezoeken en te jureren. Ook deze tuin bestaat niet meer.

Japan foto 14.jpg

Japan foto 15.jpg

Japan foto 16.jpg

Nobutaka Sakuma still runs Kaneko’s garden but the bonsai are all sold by auction. I recently saw a lot of these trees again in magazines and they are now in good hands of a new generation that still shows a lot of respect for the “old school” tradition.

Kaneko's tuin wordt nog steeds gerund door Nobutaka Sakuma maar de collectie bomen zijn allen geveild. Vele van deze bomen heb ik recentelijk nog terug gezien in magazine's en zijn nu toch in goede handen van een nieuwe generatie die toch nog altijd respect toont voor de "Old School" traditie.

Japan foto 17.jpg

It was with this Juniper that I learned a wise lesson: “Danny san, never underestimate the beauty and power of a nice character tree.” And “Kei Bonsai Kai” has benefited from that.

Op deze Juniperus kreeg ik één van mijn wijze lessen "Danny San onderschat nooit de schoonheid en de kracht van een fijne karakterboom". En "Kei Bonsai Kai" had er baat bij. 

Japan foto 18.jpg

Japan foto 19.jpg

Fumiko Kato, the late Hideo Kato’s daughter, runs her own Kusamono garden and that is often made use of by her brothers, their students and clients.

Fumiko Kato, jawel de dochter van wijlen Hideo Kato, runde haar eigen Kusamono tuin en daar maakten haar broers en hun studenten en klanten goed gebruik van.

Japan foto 20.jpg

Japan foto 21.jpg

Terukichi Kato and his son Aiko Kato were specialized in preparing yamadori and basic stylings of the highest level, after which the trees were passed on to one of the brothers for further refining.

Terukichi Kato en zoon Akio Kato waren gespecialiseerd in yamadori voorbereiden en basis stylingen van het beste niveau, daarna gingen de bomen meestal naar één van de broers voor verdere verfijning.

11/15/2014

Juniperus sabina yamadori.

DSCF2695.jpg

Juniperus sabina, six months after initial styling.

First styling see:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

 

Juniperus sabina zes maanden na de eerste vormgeving.

Eerste vormgeving zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF2794.jpg

Cleaning up before the detailed wiring and new foliage development.

Zuiver maken voor de detailbedrading en nieuwe loofopbouw.

DSCF3349.jpg

This Juniperus Sabina has reached the level where the foliage development has to be followed up more intensively starting next summer.  All depends on nutrition, standing spot, watering and timing of the right technique. In this phase the difference is made whether or not a tree needs 3 to 5 years for a first maturation. With the wrong care it’ll need 8 to 10 years.

Deze Juniperus sabina zit in een stadium waarvan de loofopbouw vanaf volgende zomer kort moet opgevolgd worden. Alles zal afhangen van voeding, standplaats, watergift en timing van de juiste techniek. In deze fase wordt het verschil gemaakt of een boom 3 tot 5 jaar nodig heeft voor een eerste verrijping en mits verkeerde zorgen zal deze 8 à 10 jaar nodig hebben.

1 2 Next