12/10/2014

Workshop "2 to 1" - Acer palmatum Deshojo.

Workshop "2 to 1" - Acer palmatum Deshojo.

DSCF2474.JPG

This beautiful Acer p. Deshojo has lost a few important branches in its top area. We are discussing how we can deal with this problem and solve it in the  shortest time span as possible.

Deze mooie Acer p. Deshojo heeft enkele belangrijke toptakken verloren. We bespreken hoe we in een zo kort mogelijke tijdspanne dit euvel kunnen verbeteren en oplossen.

DSCF2625.JPG

The normal maintenance for the rest of the tree stays as is and will be well observed.

De normale onderhoud over de rest van de boom blijft hetzelfde en wordt goed opgevolgd.

The comments are closed.