12/25/2014

"Two to One" workshop overall images.

 

"Two to One" workshop overzicht.

DSCF3514.JPG

This buergerianum on rock planting has been marcotted last year and now it is separated from the mother plant plus a part of the rock has been grinded away. We do everything to obtain sho-hin. As long as we can say that we did it ourselves.

Deze buergerianum op rots is vorig jaar gemarcoteerd. Nu wordt de marcotage van de moederplant gehaald en een stuk van de rots weggeslepen. Wij doen alles om aan sho-hin te komen. Als we maar kunnen zeggen dat  we het zelf gedaan hebben.

DSCF3566.JPG

Sabina yamadori. I like these kind of workshops a lot, especially knowing that there are trees being created here that will  be admired often later on.

Twee Sabina yamadori. Dit zijn de workshops waar ik het meest van hou en vooral wetend dat er bijna wekelijks bomen gecreëerd worden die nog vaak zullen bewonderd worden.

DSCF3569.JPG

Cleaning up the trunk and wood with water.

Schoonmaken van stam en hout met water.

DSCF3593.JPG

Cleaning with the help of compressed air.

Schoonmaken van stam en hout met perslucht.

DSCF3604.JPG

A big smile before concentration.

Een brede glimlach voor de concentratie.

DSCF3655.JPG

Treating the dead wood will be carried out on a yearly basis from now on.

Het behandelen van het dode hout wordt vanaf nu jaarlijkse onderhoud.

DSCF3661.JPG

Silence and concentration all around.

Stilte en concentratie.

DSCF3672.JPG

You’d better apply wire of a good quality  to match that one of the tree’s. The trees are not always finished at the end of the workshop but they do so in such a way that the owner will be able to finish the job at home without problems.

Gebruik best goede kwaliteitsdraad op goede kwaliteitsbomen. De bomen verlaten de workshopruimte niet altijd volledig afgewerkt maar wel zodanig dat de eigenaars ze thuis verder kunnen afwerken zonder problemen.

DSCF3391.JPG

DSCF3453.JPG

DSCF3461.JPG

DSCF3472.JPG

DSCF3631.JPG

DSCF3649.JPG

It takes a small day’s work to clean up the tree.

Een kleine dag werk aan de opkuis van de boom.

The comments are closed.