01/03/2015

Juniperus chinensis - part 2.

Juniperus chinensis - deel 2.

DSCF4638.JPG

One season later and the most important maintenance tasks haven’t been carried out.

Eén seizoen later en de belangrijkste onderhoudsbeurten zijn niet uitgevoerd.

DSCF4677.JPG

Preparations for the next wiring. This process will be repeated as long as it takes for the branches to obtain sufficient fixation and sturdiness.

Het voorbereiden voor de volgende bedrading. Dit wordt steeds herhaald tot de volledige fixatie van de takken en loof is bereikt.

DSCF4747.JPG

It is important during next season that all the right techniques of maintenance and development will be applied. Not all Juniper varieties  are built up and maintained the same way. One must always observe and assess the quality of foliage and base the work that has to be carried out on this evaluation.

Het komende groeiseizoen is belangrijk dat de juiste technieken van onderhoud en opbouw toegepast worden. Niet alle Juniperus soorten worden op dezelfde manier onderhouden en opgebouwd. Loofkwaliteit moet steeds geëvalueerd worden en het uit te voeren werk wordt daarop gebaseerd.

The comments are closed.