01/22/2015

Pinus mugo.

Pinus mugo.

The more experienced bonsai enthusiasts are quite selective when it comes to purchasing start material.

De meer ervaren liefhebbers zijn selectief bij de aanschaf van hun startmateriaal.

DSCF4758.JPG

This mugo Pine has been prepared in such a way that there is no need any more for significant operations during its styling. Even the repotting and as a result of that the compact root ball with new roots is behind us now. 

Deze Pinus mugo is zodanig voorbereid dat bij de vormgeving ervan geen enkele zware ingreep meer nodig is. Zelfs de verpotting tot een compacte wortelkluit met volledig nieuwe wortels is reeds gebeurd.

DSCF4759.JPG

This compact foliage isn’t typical of a certain mugo variety but this tree has been pruned and thinned out as such and it already went through a complete phase existing as a pre bonsai.

Dit compacte loof is niet eigen aan een bepaalde Mugo variëteit maar deze boom is zodanig gesnoeid en uitgedund en heeft reeds een volledige fase van pré bonsai achter de rug.

DSCF4766.JPG

Even yet before the styling it is already clear that this mugo will become a beautiful half cascade.

It takes at least five to eight years to prepare good start plants in order to achieve the quality shown in the picture.

Dat dit binnen enkele jaren een mooie half cascade Mugo wordt is zelfs nu reeds vòòr de vormgeving duidelijk.

Het voorbereiden van goede startplanten neemt minstens vijf tot acht jaar in beslag alvorens de hierop afgebeelde kwaliteit bereikt wordt.

The comments are closed.