01/12/2015

Juniperus parsonii Half Cascade.

Juniperus parsonii Half Cascade.

DSCF2142.JPG

About 18 years ago I styled this parsonii Juniper for the first time. But now the top has grown out  of proportion and we are going to give the trunk a more dominant  role in the whole scene.

Ongeveer 18 jaar geleden vormde ik voor de eerste maal deze Juniperus parsonii. De kruin is nu te ver buiten proportie gegroeid en we gaan de stam weer een meer dominante rol laten spelen.

DSCF2143.JPG

We need to thin out the foliage quite heavily because all of the strong, compact foliage is completely on the outer side.

Het loof dient sterk uitgedund te worden, de goede compacte loofmassa zit volledig aan de buitenzijde.

DSCF2145.JPG

Within three years this should become a small tree again with only half of the green volume as it still has now.

Dit moet binnen de drie jaar terug een kleine boom zijn met de helft van het huidige groen volume.

DSCF2157.JPG

Click-clack.

Klik - Klak.

DSCF2224.JPG

Thinned out and ready to wire.

Uitgedund en klaar voor bedrading.

DSCF3301.JPG

Wiring.

Bedraden.

DSCF3362.JPG

A new start has been given aiming towards an improvement and aging of the branches that will be part of the crest in the future. Again, we are not trying to get instant results here, instead we are looking for a drastic enhancement over the next few years. Before we had a tree consisting out of too many branches to obtain the volume. Now we have less than half of the branches left and we will give them the chance of thickening. And not until then do we go into the issue of the foliage.

Een nieuwe start met als doel een verbetering en veroudering te geven aan het takkengestel die de kruin zal dragen in de toekomst. Ook hier is geen instant resultaat aan de orde maar een drastische verbetering over verloop van enkele jaren. Waar we bij de vorige vorm teveel takken op de boom lieten om het volume te bekomen, hebben we nu minder dan de helft aan takken die we nu laten verdikken en dan verdiepen we ons op het loof.

The comments are closed.