02/02/2015

Creation of a Larix forest – part 1

Creatie van een Larix bos - deel 1.

DSCF5357.JPG

February 2014, “one to one” for a Larix forest creation with prepared start plants between 6 and 15 years old.

Februari 2014, "one to one" voor het creëren van een Larix bos met voorbereide startplanten tussen 6 en 15 jaar oud.

DSCF5368.JPG

DSCF5373.JPG

DSCF5386.JPG

DSCF5393.JPG

DSCF5406.JPG

DSCF5416.JPG

DSCF5432.JPG

DSCF5446.JPG

On the left a group made of matching trees, all dispersing. On the right two character trees. We now  need to make the choice whether to use merely character trees or to use a greater number of upright trees.

Links een groep opgebouwd met bij mekaar passende bomen, allen uitwaaierend. Rechts twee karakterbomen. We moeten nu de keuze maken ofwel allen karakterbomen ofwel een groter aantal met alleen recht opgaande bomen.

DSCF5448.JPG

We choose for a forest full of character trees.

We kiezen voor een volledig bos met karakterbomen.

DSCF5451.JPG

Coffee is included in the price.

Koffie is in de prijs inbegrepen.

DSCF5456.JPG

DSCF5463.JPG

DSCF5471.JPG

End of part 1.

Einde van deel 1.

 

The comments are closed.