02/05/2015

Monday, 26th January workshop - part 2.

Workshop maandag 26.01.15. - deel 2.

Larix.

DSCF9229.JPG

DSCF9610.JPG

DSCF9633.JPG

Ligustrum.

DSCF9735.JPG

DSCF9737.JPG

Perovskia persica.

DSCF9242.JPG

DSCF9564.JPG

DSCF9667.JPG

Pinus pentaphylla.

DSCF9275.JPG

This tree has already been in training for a couple of years and has become more and more vigorous in growth. The weakened root system has recuperated for 50%. However the yellow needles indicate  that the roots are still weak. This can be improved by controlled watering the year round.

Deze boom is al enkele jaren in training en is steeds sterker aan het groeien. Het zwakkere wortelgestel is nu al voor de helft hersteld. De geelachtige naalden wijzen op nog steeds op zwakkere wortels. Vooral het jaar rond gecontroleerd water geven kan dit verbeteren.

DSCF9386.JPG

Maintenance and developing continues. The watering and nutrition schedule has to be readjusted.

De onderhoud en opbouw blijft doorgaan. Het water  en voedingsschema moet worden aangepast.

 

The comments are closed.