01/31/2015

The good Ol'days_A visit to Mr. Iwasaki - 2.

Good Ol'days_Visit to Mr. Iwasaki - 1, see:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

 Visiting the late Daizo Iwasaki in 2005.

 

DSC00071.JPG

DSC00072.JPG

DSC00073.JPG

DSC00074.JPG

DSC00075.JPG

DSC00076.JPG

DSC00077.JPG

DSC00078.JPG

DSC00079.JPG

DSC00080.JPG

DSC00081.JPG

DSC00082.JPG

DSC00083.JPG

DSC00084.JPG

DSC00085.JPG

DSC00086.JPG

DSC00087.JPG

DSC00088.JPG

DSC00089.JPG

DSC00090.JPG

 

 

01/30/2015

The Good Ol’ Days – A visit from Mr. Iwasaki.

April 2004, Daizo & Naomi Iwasaki came to visit our bonsai nursery and our bonsai collection.

April 2004, Daizo & Naomi Iwasaki bezoeken onze bonsaizaak en bonsaicollectie.

FOTO 1.JPG

FOTO 4.JPG

FOTO 5.JPG

PICT0880.JPG

FOTO 2.JPG

FOTO 3.JPG

FOTO 7.JPG

FOTO 9.JPG

FOTO 10.JPG

PICT0882.JPG

 

01/29/2015

Pinus sylvestris yamadori.

Pinus sylvestris yamadori.

DSCF5396.JPG

DSCF5401.JPG

DSCF5429.JPG

DSCF5438.JPG

DSCF5452.JPG

DSCF5484.JPG

DSCF5544.JPG

DSCF5551.JPG

DSCF5582.JPG

DSCF5649.JPG

Bunjin in the making.

Bunjin in wording.

01/28/2015

Ulmus procera.

DSCF8159.JPG

DSCF8162.JPG

DSCF8166.JPG

DSCF8280.JPG

One can apply a lot of Japanese pruning techniques on this European variety with nice results. Ulmus procera (Common or English Elm), we offer them in all sizes and thickness.  All are between 12 and 17 years old.

Vele Japanse snoeitechnieken zijn toepasselijk en met goede resultaten op deze Europese soort. Ulmus procera (Engelse veldiep), we hebben ze in alle diktes en maten. Alles tussen 12 en 17 jaar oud. 

01/27/2015

Taxus cuspidata - exhibition level.

DSCF8552.JPG

Taxus cuspidata “world class, high level” start material.

Taxus cuspidata "world class, high level" startersmateriaal.

DSCF8569.JPG

DSCF8570.JPG

DSCF8580.JPG

Next summer this tree will be ready for styling. A tree that already shows its “exhibition level”  without a doubt.

Komende zomer kan deze boom gevormd worden. Een boom waarbij het potentieel van "exhibition level" reeds duidelijk zichtbaar is.

01/26/2015

Last Saturday's workshop - an overview.

Workshop van afgelopen zaterdag - een overzicht.

DSCF8719.JPG

DSCF8726.JPG

DSCF8837.JPG

DSCF8847.JPG

DSCF8854.JPG

DSCF8902.JPG

DSCF8915.JPG

DSCF8935.JPG

DSCF8964.JPG

DSCF8991.JPG

01/25/2015

Last Wednesday's workshop - an overview.

Workshop van afgelopen woensdag - een overzicht.

DSCF8284.JPG

DSCF8565.JPG

DSCF8178.JPG

DSCF8154.JPG

DSCF8326.JPG

DSCF8303.JPG

DSCF8329.JPG

DSCF8465.JPG

DSCF8467.JPG

 

01/24/2015

Sho Hin starters material.

DSCF8585.JPG

DSCF8586.JPG

Na de K.B.K. voordracht van vorige week over Sho Hin kwam er reactie van mensen die het beter wilden aanpakken. Ik koos daarvoor uit mijn voorbereid startmateriaal enkele Sho Hin potentieel uit. Zo kunnen onze leerlingen met goed voorbereid uitgangsmateriaal starten. 

01/23/2015

Last Friday's workshop - an overview.

Workshop van afgelopen vrijdag - een overzicht.

DSCF7120.JPG

DSCF7148.JPG

DSCF7150.JPG

DSCF7166.JPG

DSCF7127.JPG

DSCF7289.JPG

DSCF7224.JPG

DSCF7177.JPG

DSCF7195.JPG

 

DSCF7230.JPG

DSCF7504.JPG

DSCF7470.JPG

DSCF7486.JPG

 

01/22/2015

Pinus mugo.

Pinus mugo.

The more experienced bonsai enthusiasts are quite selective when it comes to purchasing start material.

De meer ervaren liefhebbers zijn selectief bij de aanschaf van hun startmateriaal.

DSCF4758.JPG

This mugo Pine has been prepared in such a way that there is no need any more for significant operations during its styling. Even the repotting and as a result of that the compact root ball with new roots is behind us now. 

Deze Pinus mugo is zodanig voorbereid dat bij de vormgeving ervan geen enkele zware ingreep meer nodig is. Zelfs de verpotting tot een compacte wortelkluit met volledig nieuwe wortels is reeds gebeurd.

DSCF4759.JPG

This compact foliage isn’t typical of a certain mugo variety but this tree has been pruned and thinned out as such and it already went through a complete phase existing as a pre bonsai.

Dit compacte loof is niet eigen aan een bepaalde Mugo variëteit maar deze boom is zodanig gesnoeid en uitgedund en heeft reeds een volledige fase van pré bonsai achter de rug.

DSCF4766.JPG

Even yet before the styling it is already clear that this mugo will become a beautiful half cascade.

It takes at least five to eight years to prepare good start plants in order to achieve the quality shown in the picture.

Dat dit binnen enkele jaren een mooie half cascade Mugo wordt is zelfs nu reeds vòòr de vormgeving duidelijk.

Het voorbereiden van goede startplanten neemt minstens vijf tot acht jaar in beslag alvorens de hierop afgebeelde kwaliteit bereikt wordt.

01/21/2015

Pinus thunbergii.

Pinus thunbergii.

DSCF4805.JPG

Very special midsize black Pine of high quality. Unique trunk movement. Compact ramifications.

Zeer speciale midsize zwarte Den van hoge kwaliteit. Unieke stam beweging. Compacte vertakkingen.

01/20/2015

Juniperus squamata.

Juniperus squamata.

DSCF4713.JPG

This Juniper’s foliage type has completely altered and the works will now be adapted accordingly.

Het loof van deze Juniperus is volledig gewijzigd en de bewerking kan nu worden aangepast aan de nieuw gegroeide loofsoort.

DSCF4768.JPG

Removing a few branches.

Enkele takken er van tussen.

DSCF4790.JPG

Removing  old and re-applying new wire, after that styling further on and finally up and ready for maintenance next summer.

Ontdraden en herbedraden dan doorvormen en klaar voor onderhoud deze zomer.

01/19/2015

K.B.K. meeting een impressie - 2.

DSCF7679.JPG

DSCF7779.JPG

DSCF7811.JPG

DSCF7880.JPG

DSCF7943.JPG

DSCF7949.JPG

DSCF7987.JPG

DSCF8054.JPG

DSCF8080.JPG

Wij danken al de actieve deelnemers voor de aanbreng van te bespreken materiaal.

01/18/2015

K.B.K. meeting een impressie - 1.

DSCF7589.JPG

DSCF7592.JPG

DSCF7593.JPG

DSCF7595.JPG

DSCF7612.JPG

DSCF7625.JPG

DSCF7627.JPG

DSCF7661.JPG

DSCF7663.JPG

01/17/2015

Pinus sylvestris in nature.

Pinus sylvestris in de natuur.

A source of inspiration.

Een bron van Inspiratie.

DSCF6797.JPG

DSCF6796.JPG

DSCF6795.JPG

A forest, ready to put in a pot.

Een bos, klaar om op te potten.

DSCF6786.JPG

DSCF6777.JPG

DSCF6775.JPG

DSCF6769.JPG

DSCF6675.JPG

DSCF6661.JPG

DSCF6559.JPG

 

Beginning of January in Spain.

Begin januari in Spanje.

17 ° C in the shade and 34 ° C in the sun.

17°C in de schaduw en 34°C in de zon.

DSCF6302.JPG

DSCF6193.JPG

Love the mountains.

Ik hou van de bergen.

DSCF6067.JPG

DSCF6041.JPG

DSCF6040.JPG

DSCF6016.JPG

DSCF6008.JPG

01/16/2015

Nieuwe aanvoer bonsai en yamadori - enkele voorbeelden.

DSCF7058.JPG

Al deze bomen zijn aan een doorvorming toe maar zijn van zeer goede kwaliteit en met speciale karakters. De prijzen zijn zeer interessant en vele bomen zitten in "handmade" tokoname potten.

DSCF7054.JPG

Deze juniperus sargentii verdiend een nieuwe bedrading en de hoofdtakken moeten terug naar beneden. De handgemaakte Tokoname pot heeft een waarde van meer dan 500€. Waarschijnlijk de enige dikke oude boom van deze soort in Europa. Het loof is goed geschikt voor deze maat en gemakkelijk te onderhouden.

DSCF7039.JPG

Deze Pinus mugo yamadori heeft ongeveer 12 jaar training en is goed compact. Deze moet ook worden doorgevormd. 90%" natural deadwood" en een boom in een zeer mooie maat.

DSCF7038.JPG

Zeer mooi natuurlijk dood hout, mooie bunjin beweging. De boom moet nog gevormd worden.

DSCF7028.JPG

Zeer mooie Taxus cuspidata in een handgemaakte Tokoname pot, halfweg in de opbouwfase , loof zit reeds compact en heeft een nieuwe bedrading nodig.

DSCF7024.JPG

Pinus corticosa. Cork bark Pine op rots in tokoname pot, kruin moet worden doorgevormd.

DSCF7022.JPG

Pinus sylvestris bunjin met "natural shari"  in een handgemaakte pot van AVK. Foto toont verre van de ware schoonheid . Een doorvorming is zeker nodig.

DSCF7013.JPG

Detail van één van de yamadori getorste stam en takken met dood hout, zeer compacte stam en bewegingen. Met een 1/2 dag opkuiswerk en freeswerk maken we hiervan iets zeer mooi.

01/15/2015

Bonsai from takeover for sale.

Bonsai uit overname te koop.

We took over the entire bonsai collection of my friend Marc in Spain.

We hebben de hele bonsai collectie van mijn vriend Marc in Spanje overgenomen.

DSCF6200.JPG

DSCF6203.JPG

DSCF6206.JPG

DSCF6222.JPG

DSCF6225.JPG

DSCF6228.JPG

DSCF6230.JPG

DSCF6234.JPG

DSCF6236.JPG

DSCF6243.JPG

DSCF6245.JPG

DSCF6248.JPG

DSCF6253.JPG

DSCF6264.JPG

DSCF6268.JPG

Pinus corticosa.

DSCF6272.JPG

DSCF6276.JPG

My favourite Bunjin.

 Mijn favoriete Bunjin.

DSCF6278.JPG

DSCF6280.JPG

DSCF6282.JPG

Pinus Kokonoe.

DSCF6301.JPG

DSCF6308.JPG

DSCF6312.JPG

Back to Belgium.

Terug naar België.

 

 

01/14/2015

New arrival of bonsai.

Nieuwe aanvoer van bonsai.

DSCF6887.JPG

DSCF6888.JPG

DSCF6889.JPG

DSCF6890.JPG

DSCF6891.JPG

DSCF6893.JPG

DSCF6894.JPG

DSCF6895.JPG

DSCF6897.JPG

DSCF6898.JPG

DSCF6900.JPG

DSCF6841.JPG

DSCF6853.JPG

DSCF6854.JPG

 

 

New arrival of yamadori.

Nieuwe aanvoer van yamadori.

DSCF6363.JPG

DSCF6364.JPG

DSCF6365.JPG

DSCF6369.JPG

DSCF6371.JPG

DSCF6373.JPG

DSCF6831.JPG

DSCF6834.JPG

DSCF6870.JPG

DSCF6871.JPG

DSCF6872.JPG

DSCF6873.JPG

DSCF6875.JPG

DSCF6876.JPG

DSCF6877.JPG

DSCF6878.JPG

DSCF6880.JPG

DSCF6882.JPG

DSCF6883.JPG

Yamadori starting at 310€.

Yamadori vanaf 310€.

1 2 Next