02/21/2015

Friday, 6th February workshop - part 2.

2. Acer buergerianum.

DSCF1541.JPG

This Acer buergerianum was planted in a project pot so it could gain more vitality. Now, after a considerable amount of time there is already progress visible but not enough if you consider the variety.

Deze Acer buergerianum werd in een projectbak geplaatst om meer vitaliteit in de boom te krijgen. Na reeds een lange tijd is er wel vooruitgang geboekt maar niet zoals deze soort zou kunnen reageren.

DSCF1560.JPG

The root system is powerful and healthy and has well developed over the years.

Het wortelgestel is krachtig en gezond en is over de jaren goed ontwikkeld.

DSCF1598.JPG

All is loosened and even removed when impeding the growing strength. We need to develop a more delicate root system  instead of  large roots so that  growth quality will improve.

Alles wordt nu losgemaakt en eventueel verwijderd die de groeikracht in de weg kan staan. We moeten meer fijne wortels dan dikke wortels aanmaken dan komt er betere groei.

DSCF1618.JPG

A new wooden box for another 3 to 5 years. The fixing wires remain loosely tightened over the trunk’s  base until the end of May after which they will be removed. The tree stays in the greenhouse until the maximum growth has  been achieved and not until the after summer will it be put outside.

Een nieuwe houten kist voor 3 tot 5 jaar. Bevestigingsdraden zitten los over de stam tot eind mei, daarna kunnen die weg. De boom blijft in een serre tot de maximale groei en bijgroei voorbij is en komt pas in de nazomer buiten.

The comments are closed.