02/26/2015

Friday , 20th February workshop - part 2.

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 2.

Cydonia.

DSCF3023.JPG

DSCF3151.JPG

 Always among  the first varieties to announce spring.

Steeds één van de eerste soorten die de lente aankondigen.

DSCF3159.JPG

This is not merely a repotting but these actions are needed to further develop and improve the root base.

Dit is niet zomaar een verpotting maar de verdere opbouw en verbetering van de wortelvoet.

DSCF3165.JPG

DSCF3169.JPG 

After such a repotting  and intervention the trees remain in a greenhouse that is able to provide full sunlight and that can be closed and ventilated without causing the trees to stop growing.  Air humidity and nightly temperatures are important for a continuous growth from now on until mid-August.

Na dergelijke verpottingen en ingrepen blijven de bomen in een serre die volle zon kan binnen laten, die kan gesloten blijven en gelucht worden zonder de bomen een groeistop te bezorgen. Luchtvochtigheid en nachttemperaturen zijn belangrijk om een doorlopende groei vanaf nu tot half augustus te krijgen.

 

The comments are closed.