02/27/2015

Friday , 20th February workshop - part 3.‏‏

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 3.

Juniperus itoigawa.

DSCF3198.JPG

This  itoigawa Juniper was already prepared  as a project for myself. All the work on this tree was performed last year; repotting, thinning out…

Deze Juniperus itoigawa stond voorbereid voor mezelf. Alles was vorig jaar uitgevoerd; verpotting, uitdunnen...

DSCF3207.JPG

If my projects are grasped away by students then I can still enjoy them.

Als het cursisten zijn die mijn projecten wegkapen heb ik daar zelf ook nog plezier aan.

DSCF3274.JPG

Don’t stare at the ground but look at what is still on the tree, thinned out and ready to be wired.

Niet naar de grond kijken maar naar wat er nog op de boom is blijven staan, zo uitgesnoeid en klaar voor bedrading.

The comments are closed.