03/07/2015

Acer palmatum – branch grafting.

Acer palmatum - takken enten.

DSCF2941.JPG

This tree lacks an important branch in two areas. We’re going to graft them.

Deze boom mist op 2 plaatsen een belangrijke tak. we gaan deze takken bij enten.

DSCF2946.JPG

The process for the grafts to attach to the donor plant and from there on develop furthermore  is realized in a fairly short time.

Zowel het aangroeien als de verdere ontwikkeling van enten met donorplanten gaat vrij snel.

DSCF2947.JPG

After grafting you can count on 3 to 4 years until you have a newly developed branch that equals the other original branches. After that there’s no noticeable difference anymore.

Na het plaatsen van de enten kunnen we rekenen op 3 à 4 jaar alvorens we een gelijk ogende tak  met de originele takken hebben. Dan is het verschil met niet meer te zien.

DSCF2954.JPG

It is advisable to perform certain interventions on a “One to One” workshop. Booking them is done by mail or here in our nursery. They can be scheduled in the afternoon or in the evening that is if there are no other workshops planned already.

Voor bepaalde ingrepen is het interessanter om deze uit te voeren op een "One to One" workshop. De boekingen voor deze workshops gebeuren per mail of hier ter plaatse. Deze kunnen in de namiddag of 's avonds indien er geen andere workshops gepland zijn die dag. 

The comments are closed.