03/05/2015

Friday , 20th February workshop - part 9.

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 9.

Taxus cuspidata.

DSCF3118.JPG

A small accident in the garden and this tree’s pot broke and it tore loose. It is best to repot thoroughly again.

Een ongelukje in de tuin en deze boom had een gebroken pot en werd losgerukt. Dergelijke verpottingen kan je maar best terug grondig doen.

DSCF3136.JPG

Looking at the foliage one could notice the tree’s weakened state and when we loosened the roots we couldn’t detect new root growth which normally should be present knowing the variety.

Aan het loof was het al zichtbaar dat deze boom niet al te sterk staat en bij het losmaken van de wortels was er geen massale nieuwe wortelgroei die voor Taxus toch vrij normaal is.

DSCF3137.JPG

In this case it was a good decision to repot early in the season so that the correct adaptations could be made.

In dit geval is het zeer goed dat er tijdig en vroeg op het seizoen verpot wordt, om de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren.

DSCF3145.JPG

There’s even a nutritional plan for root systems such as this on. Make sure each of your trees  is treated on its own especially when dealing with watering, nutrition, pruning and standing area. Have your trees and yourself  guided individually, that is if you’d like to practice your hobby optimally and successfully.

Ook voor een dergelijk wortelgestel bestaat er een aangepast voedingsschema, zorg bij uw collectie dat niet al je bomen dezelfde behandeling krijgen, vooral niet wat water, voeding, snoei en standplaats betreft.   Laat u en uw bomen individueel begeleiden als je optimaal en succesvol je hobby wilt beoefenen.

Comments

Merci pour cet article!

Posted by: beatrice | 03/05/2015

Respond to this comment

The comments are closed.