02/28/2015

Friday , 20th February workshop - part 4.

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 4.

 Ginkgo biloba.

DSCF3346.JPG

This project is half way in its development. It started its training coming from a garden plant.

Dit project is ongeveer halfweg in zijn opbouwfase. Het is opgestart vanaf een tuinplant.

DSCF3347.JPG

You should not  turn your growing pots into growing mediums for ferns and grasses. We do use them in order to develop the root system of our bonsais. Therefore all other extra vegetation impedes the goal of the proper project.

Let op, maak van uw groeipotten geen kweekpotten voor varens en grassen. We gebruiken grote kweekpotten om de wortels van onze bonsai te laten ontwikkelen. Alle andere bijbeplantigen nemen plaats weg voor het echte project.

 

02/27/2015

Krachtvoeding - meststof.

Wij passen voor iedere boom het voedingsschema aan. Afhankelijk van het te bereiken doel en de vitaliteit van de boom. Verschillende soorten voeding worden gebruikt en afgewisseld. Er wordt gedoseerd en gepiekt voor en na een bewerkingsbeurt in de zomer. Afhankelijk wordt 2de groei en nagroei op snoei gestimuleerd of afgeremd met de juiste voeding. We vermijden overdosis en zorgen voor opname in het wortelsysteem vanaf eerste groei. Tijdens de workshops krijgen de bomen vanaf nu een voedingsschema mee voor het komende groeiseizoen. Let op dit is vooral bedoeld voor bomen die reeds enkele jaren in training zijn en vooral voor bomen die aan het verrijpen of reeds verrijpt zijn. Met dit aangepast voedingsschema worden de te verwachten resultaten ingelost en is het de eigenaar die op de juiste tijdstippen de aangepaste voeding geeft en afbouwt of wijzigt. Omdat dit een schema is die per boom moet bekeken worden om goed te werken is het aan te raden geen experimenten te doen zonder te kunnen inschatten wat zoiets voor uw bomen betekend. 

 

Friday , 20th February workshop - part 3.‏‏

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 3.

Juniperus itoigawa.

DSCF3198.JPG

This  itoigawa Juniper was already prepared  as a project for myself. All the work on this tree was performed last year; repotting, thinning out…

Deze Juniperus itoigawa stond voorbereid voor mezelf. Alles was vorig jaar uitgevoerd; verpotting, uitdunnen...

DSCF3207.JPG

If my projects are grasped away by students then I can still enjoy them.

Als het cursisten zijn die mijn projecten wegkapen heb ik daar zelf ook nog plezier aan.

DSCF3274.JPG

Don’t stare at the ground but look at what is still on the tree, thinned out and ready to be wired.

Niet naar de grond kijken maar naar wat er nog op de boom is blijven staan, zo uitgesnoeid en klaar voor bedrading.

02/26/2015

Friday , 20th February workshop - part 2.

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 2.

Cydonia.

DSCF3023.JPG

DSCF3151.JPG

 Always among  the first varieties to announce spring.

Steeds één van de eerste soorten die de lente aankondigen.

DSCF3159.JPG

This is not merely a repotting but these actions are needed to further develop and improve the root base.

Dit is niet zomaar een verpotting maar de verdere opbouw en verbetering van de wortelvoet.

DSCF3165.JPG

DSCF3169.JPG 

After such a repotting  and intervention the trees remain in a greenhouse that is able to provide full sunlight and that can be closed and ventilated without causing the trees to stop growing.  Air humidity and nightly temperatures are important for a continuous growth from now on until mid-August.

Na dergelijke verpottingen en ingrepen blijven de bomen in een serre die volle zon kan binnen laten, die kan gesloten blijven en gelucht worden zonder de bomen een groeistop te bezorgen. Luchtvochtigheid en nachttemperaturen zijn belangrijk om een doorlopende groei vanaf nu tot half augustus te krijgen.

 

02/25/2015

Interessant startmateriaal te koop - 2.

Pinus sylvestris yamadori, Italië.

DSCF3472.JPG

Goede sterke wortlkluit, zeer sterke knoppen.

DSCF3473.JPG

Gemakkelijk te vormen, soepele takken met dicht loof.

DSCF3468.JPG

DSCF3466.JPG

Er is een dominante wortelvergroeiing aan een zijde dat kan worden verbeterd met dood hout. Deze yamadori kost 575€ en is klaar om te vormen.

Taxus cuspidata yamadori - 1.

DSCF3557.JPG

Zeer veel dood hout en met enkele "bending down" technieken is er van deze een zeer compacte boom te maken. Reeds compact opgebouwde kluit.

DSCF3559.JPG

Dit materiaal wordt zeer goedkoop aangeboden aan 550€. Heeft u twijfels over de vormgeving, u kan altijd een workshop boeken met dit materiaal en ik help u van bij de opbouw tot uw rijpe boom.

Taxus cuspidata yamadori - 2.

DSCF3528.JPG

Taxus cuspidata yamadori, Japan. Zeer goed voorbereid, goede compact opgebouwde wortelkluit.

DSCF3531.JPG

Zeer mooi potentieel voor de zeer aantrekkelijke prijs van 1200€.

Taxus cuspidata yamadori - 3.

DSCF3522.JPG

DSCF3525.JPG

DSCF3526.JPG

Taxus cuspidata yamadori, Japan. Zeer goed voorbereid, goede compact opgebouwde wortelkluit. Zeer mooi potentieel voor de zeer aantrekkelijke prijs van 1400€.

Taxus cuspidata yamadori - 4.

DSCF3534.JPG

DSCF3539.JPG

DSCF3540.JPG

Taxus cuspidata yamadori, Japan. Zeer goed voorbereid, goede compact opgebouwde wortelkluit. Zeer mooi potentieel voor de zeer aantrekkelijke prijs van 1550€.

Taxus cuspidata yamadori - 5.

DSCF3511.JPG

DSCF3514.JPG

DSCF3516.JPG

Taxus cuspidata yamadori, Japan. Zeer goed voorbereid, goede compact opgebouwde wortelkluit. Zeer mooi potentieel voor de zeer aantrekkelijke prijs van 1600€.

Olea.

DSCF3409.JPG

Deze Olijf is een projectboom voor top class bonsai. Wij starten deze week dit project op en beginnen met het aanpassen van de aarde (grondmengeling) aan ons klimaat. Deze boom is zowel nu als na de opstart te koop, enkel pot, aarde en werk worden bijgeteld na de opstart. Dit project zal ongeveer 2 jaar duren en er wordt 100% op de takverdikking en groenvolume gewerkt. Mooie maat en zeer goede opbouw.

DSCF3414.JPG

Dit is een mooi korte termijn project zonder risico.

Interessant startmateriaal te koop - 1.

Ficus carica.

Vijgenboom.

DSCF3429.JPG

Zeer dikke stam. Ongeveer 27 jaar oud. De takken zijn reeds vruchtdragend. Deze boom wordt deze week verpot in een aangepaste pot.

Juniperus rigida.

DSCF3433.JPG

DSCF3440.JPG

Deze Japanse Yamadori rigida is reeds meer dan 15 jaar in Europa maar nooit gevormd. door een volledige bedrading. De wortelkluit is sterk opgebouwd en onlangs verpot op een zeer goed drainerende mengeling. De boom kan vanaf nu bedraad worden zonder enig risico. Deze Juniperus rigida wordt nu verkocht voor 600€, dit is een koopje voor deze soort en deze kwaliteit. Vanaf dit ruw materiaal kan een mooie midsize bonsai gevormd worden.

Juniperus chinensis.

DSCF3474.JPG

Deze Juniperus chinensis is pas verpot. Er is een nieuwe wortelkluit opgebouwd Deze boom is de afgelopen 30 jaar niet meer bedraad en bijgevormd.

DSCF3482.JPG

Dit is zeer mooi startmateriaal met verschillende mogelijkheden. Het loof is van goede kwaliteit om te vormen en verder op te bouwen.

DSCF3489.JPG

Zeer mooie stambewegingen en goede wortelvoet.

DSCF3476.JPG

Dit startmateriaal is meer dan 30 jaar geleden ingevoerd en nooit intensief bewerkt. De verpotting is bij ons correct uitgevoerd en deze boom kan zo bedraad en gevormd worden in een zeer klassieke stijl of in een extreme Juniperus met jin en shari. Dit is een koopje voor 650€.

Juniperus Phoenicea.

 

DSCF3491.JPG

DSCF3495.JPG

DSCF3496.JPG

Deze Spaanse yamadori is ongeveer 6 jaar geleden uitgegraven en heeft de beste zorgen gekregen op gebied van wortelkluit opbouw. Nog nooit zijn er in Europa zo goed voorbereide yamadori op de markt gebracht. Deze boom wordt nu aangeboden voor 350€.

Pinus sylvestris. 

DSCF3544.JPG

DSCF3546.JPG

DSCF3553.JPG

Deze voorgevormde Pinus sylvestris is reeds een vijftal jaar in training en komt uit eigen kwekerij. Het is zeer goed startmateriaal, zowel voor freeswerk als voor vormgeving en loofopbouw. Dit startmateriaal wordt aangeboden voor 250€.

 

 

 

 

02/24/2015

Workshops at Ginkgo Bonsai Center.

 

Our workshop are organized as a service to our clients so that, after they bought trees from our nursery they can raise them to a higher level. We also like to advise you in your purchase. Sometimes we even advise against your choice because the potential of the tree isn’t good enough and there’s better material available  for the same limited budget. This could be the case for trees that have trunks with no character and that need excessive carving work, or it might be certain varieties that have lesser suitable foliage qualities…

For this bonsai I have made a one-time only exception. Being a bad bargain we were able to turn the odds by means of a great amount of raffia and bending work. But I like to perform this kind of work in order to improve the potential of a tree or to create more compactness. However I do not want to do this with lesser starter material that has no future at all. Also this Juniper is a variety that doesn’t possess ideal foliage quality for creating bonsai.

 

De workshops hier dienen als service naar onze klanten toe om hun hier aangekochte bomen naar een beter niveau op te bouwen.  Wij adviseren ook liefst vanaf de aankoop. Wij  raden de leerlingen soms bepaalde aankopen af omdat het potentieel te slecht is en voor een vrij klein budget er beter potentieel voorhanden is . Bepaalde stammen waar helemaal niets in zit en zodanig veel  freeswerk vragen  om er iets uit te krijgen, of bepaalde variëteiten waarvan het loof minder geschikt is.....
 
Voor deze bonsai heb ik éénmalig een uitzondering gemaakt. Uit deze miskoop toch nog iets uit halen lukte met heel veel raffia en plooiwerk. Dat soort werkzaamheden doe ik graag om bomen met goed potentieel nog te verbeteren of nog compacter te krijgen, maar niet om slechte startplanten nog iets mee te geven. Ook deze variëteit van Juniperus is niet één met ideaal loof om als bonsai op te bouwen.

DSCF1554.JPG

DSCF1574.JPG

DSCF1658.JPG

DSCF2078.JPG

DSCF2094.JPG

DSCF2136.JPG

DSCF2168.JPG


 

DSCF2178.JPG

02/23/2015

Friday , 20th February workshop - part 1.

Workshop van vrijdag 20 februari - deel 1.

Maple forest.

Acer bos.

DSCF3029.JPG

DSCF3157.JPG

DSCF3184.JPG

DSCF3218.JPG

DSCF3225.JPG

DSCF3232.JPG

DSCF3245.JPG

After a thorough repotting and a new arrangement of the trees. Result: a new forest.

Na een grondige verpotting en een nieuwe schikking van de bomen. Een nieuw bos.

02/22/2015

Juniperus rigida.

Juniperus rigida.

DSCF4694.JPG

DSCF4696.JPG

Winter maintenance is just as important as that of the summer. This Juniperus rigida has been growing quiet successfully last summer  just as it was hoped for. Now we remove all the undesired growth in order to continue next season on the same level.

Onderhoud in de winter is even belangrijk als de onderhoud in de zomer.  Deze Juniperus rigida is afgelopen zomer succesvol en volledig naar wens gegroeid. Nu wordt alle ongewenste bijgroei weggehaald om volgend seizoen even succesvol verder te kunnen.

DSCF4697.JPG

DSCF4743.JPG

It will easily take a few hours to carry out winter pruning on rigida of this size. Without this kind of maintenance this variety will not attain the image of foliage that is required.

De winteronderhoud op een Juniperus rigida van dit volume zal al snel een paar uurtjes in beslag nemen. Zonder deze onderhoud zal een rigida zijn loofimago niet bereiken.

02/21/2015

Friday, 6th February workshop - part 2.

2. Acer buergerianum.

DSCF1541.JPG

This Acer buergerianum was planted in a project pot so it could gain more vitality. Now, after a considerable amount of time there is already progress visible but not enough if you consider the variety.

Deze Acer buergerianum werd in een projectbak geplaatst om meer vitaliteit in de boom te krijgen. Na reeds een lange tijd is er wel vooruitgang geboekt maar niet zoals deze soort zou kunnen reageren.

DSCF1560.JPG

The root system is powerful and healthy and has well developed over the years.

Het wortelgestel is krachtig en gezond en is over de jaren goed ontwikkeld.

DSCF1598.JPG

All is loosened and even removed when impeding the growing strength. We need to develop a more delicate root system  instead of  large roots so that  growth quality will improve.

Alles wordt nu losgemaakt en eventueel verwijderd die de groeikracht in de weg kan staan. We moeten meer fijne wortels dan dikke wortels aanmaken dan komt er betere groei.

DSCF1618.JPG

A new wooden box for another 3 to 5 years. The fixing wires remain loosely tightened over the trunk’s  base until the end of May after which they will be removed. The tree stays in the greenhouse until the maximum growth has  been achieved and not until the after summer will it be put outside.

Een nieuwe houten kist voor 3 tot 5 jaar. Bevestigingsdraden zitten los over de stam tot eind mei, daarna kunnen die weg. De boom blijft in een serre tot de maximale groei en bijgroei voorbij is en komt pas in de nazomer buiten.

02/20/2015

Bonsai - new arrival.

DSCF2705.JPG

DSCF2706.JPG

DSCF2620.JPG

DSCF2621.JPG

DSCF2622.JPG

DSCF2624.JPG

DSCF2638.JPG

DSCF2640.JPG

DSCF2642.JPG

DSCF2644.JPG

DSCF2645.JPG

DSCF2647.JPG

DSCF2648.JPG

DSCF2650.JPG

DSCF2657.JPG

DSCF2658.JPG

DSCF2659.JPG

DSCF2664.JPG

DSCF2666.JPG

DSCF2668.JPG

DSCF2670.JPG

DSCF2711.JPG

DSCF2725.JPG

DSCF2743.JPG

DSCF2744.JPG

DSCF2757.JPG

DSCF2760.JPG

DSCF2771.JPG

DSCF2785.JPG

DSCF2792.JPG

DSCF2613.JPG

Acer palmatum.

DSCF2681.JPG

DSCF2683.JPG

Potentilla.

Very interesting starters material for shohin.

Zeer interessant starters materiaal voor shohin.

DSCF2608.JPG

Azalea.

 

DSCF2605.JPG

 

DSCF2606.JPG

Pinus pentaphylla.

 

02/19/2015

Friday, 6th February workshop - part 1.

Because of an individual approach for each tree, many of them are being put back on the right track. Sometimes there are symptoms of fatigue due to intensive training, sometimes because the wrong techniques have been applied, or even a less successful repotting, an accident,  paused growth…

These two experienced bonsai enthusiasts reacted wisely  by intervening  early enough in the season. By correcting in time we avoid more weakening thus creating regrowth of the root system a month earlier than normal, and these results will show from May on. It’s all about correctly applying simple techniques.

Door de individuele aanpak per boom worden er jaarlijks zeer veel bomen terug op het juiste traject geholpen. Soms zijn het verschijnselen van vermoeidheid door intensieve training of door een verkeerde ingreep tijdens het trainingsproces of een minder goed geslaagde verpotting, een ongeluk, groeionderbreking....

Deze twee ervaren bonsaiïsten waren slim genoeg om zeer vroeg op het seizoen reeds te ondernemen. Door deze ingrepen vroeg uit te voeren voorkomen we meer verzwakking en creëren we reeds 1 maand vroeger hergroei van nieuwe wortels, dit zal vanaf mei goed zichtbaar zijn. Simpele ingrepen op de juiste manier toepassen.

1. Taxus.

DSCF1545.JPG

This Taxus had suffered from a severe hailstorm last summer resulting in 50% loss of foliage and growth coming to a halt.

Deze Taxus had afgelopen zomer een extreme hagelbui te verwerken, resultaat het loof werd voor 50% herleid en de groei viel stil.

DSCF1606.JPG

Even the "build up" root ball suffers from that event.

Ook de opgebouwde  kluit heeft er last van.

DSCF1610.JPG

In this stage of foliage development the mixture is way too fine in structure. We need to provide more oxygen in the pot for the root system to start growing again.

In het huidige stadium van loof is dit mengsel veel te fijn. We moeten terug meer zuurstof en wortelgroei creëren in de pot.

DSCF1643.JPG

All can still be repaired as long as the right decisions are made in time.

Tot zolang er tijdig wordt ingegrepen met de juiste beslissingen kan alles snel worden hersteld.

DSCF1663.JPG

One can apply this technique on many trees that are not growing sufficiently. Just adapt the soil mixture that will eventually result in powerful growth.

Dit is toepasselijk voor vele bomen die niet meewillen in groei. Pas het grondmengsel aan en krachtigere groei zal duidelijk zijn.

02/18/2015

Taxus cuspidata.

DSCF1577.JPG

DSCF1698.JPG

DSCF2194.JPG

DSCF2200.JPG

02/17/2015

Larix leptolepis.

DSCF2295.JPG

DSCF2298.JPG

DSCF2377.JPG

Same tree growing on a cliff.

Dezelfde boom groeiende aan een klif.

DSCF2425.JPG

02/16/2015

Weekend display.

DSCF2294.JPG

DSCF2208.JPG

DSCF2214.JPG

DSCF2215.JPG

DSCF2219.JPG

DSCF2223.JPG

DSCF2279.JPG

DSCF2282.JPG

DSCF2283.JPG

DSCF2289.JPG

02/15/2015

Bonsai from my private collection.

Again, this weekend a few of my creations went to foreign collectors.

DSCF2314.JPG

DSCF2317.JPG

DSCF2320.JPG

DSCF2330.JPG

Pinus sylvestris, the making of:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

Pinus sylvestris last repotting:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

Pinus sylvestris.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

 

Crataegus from big to small:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

Crataegus in our gallery 21.03.2014:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

02/14/2015

Prunus mume.

DSCF2201.JPG

Te koop startplanten voor workshops.

De foto's geven niet altijd het echte beeld van proportie en beweging. We hebben ook niet van al ons startmateriaal foto's, dus best langskomen om uit te kiezen.

DSCF2225.JPG

Juniperus chinensis Parsonii.

DSCF2226.JPG

Pinus sylvestris & Pinus thunbergii.

DSCF2234.JPG

DSCF2237.JPG

Taxus cuspidata.

DSCF2242.JPG

DSCF2246.JPG

Juniperus chinensis Parsonii 350€.

DSCF2247.JPG

"Low budget" materiaal.

DSCF2256.JPG

Juniperus phoenicea.

DSCF2258.JPG

Juniperus sabina "bunjin".

DSCF2264.JPG

DSCF2266.JPG

DSCF2270.JPG

Workshop Saturday 31.01.15 general overview.

Workshop zaterdag 31.01.15 algemeen beeld.

DSCF0675.JPG

Juniperus procumbens after cleaning up and ready to be wired.

Juniperus procumbens na opkuis klaar voor bedrading.

DSCF0783.JPG

Even the more experienced hobbyists can still learn a lot about techniques and the results therefrom when correctly applied.

Ook gevorderde hobbyisten kunnen nog veel leren over techniek en de resultaten van een goed toepassing ervan.

DSCF0842.JPG

DSCF0882.JPG

Concentration.

Concentratie.

DSCF0931.JPG

DSCF0685.JPG

Good Pinus sylvestris Bunjin material from our own nursery.

Goed Bunjinmateriaal van Pinus sylvestris uit eigen kwekerij.

DSCF0864.JPG

DSCF0921.JPG

 

02/13/2015

Monday, 26th January workshop - part 5.

Workshop maandag 26.01.15. - deel 5.

Quercus yamadori.

DSCF9271.JPG

 Very beautiful old bark and interesting trunk movement for a deciduous tree.

Zeer mooie oude schors en interessante beweging voor een loofboom.

DSCF9329.JPG

A dried out cutting stump will be preserved for the time being. Dead wood will last for about ten years in this variety.

Ingedroogde snoeistomp wordt voorlopig behouden. Dood hout op deze soort gaat maar een 10-tal jaar mee.

DSCF9439.JPG

 Preparation of a beautiful top to be redirected and positioned the other way.

 Een mooie top wordt voorbereid om in een andere richting te worden geplaatst.

DSCF9482.JPG

DSCF9483.JPG

Deciduous trees like these are very brittle, therefore one must splint well with raffia.

Loofbomen zoals deze zijn zeer breekbaar, daarom goed afspalken met raffia.

DSCF9521.JPG

Meanwhile the wooden stumps are still useful for fixing the tension wires.

Houtstompen dienen voorlopig nog voor de spandraden.

DSCF9678.JPG

We don’t aim for classical Japanese styles regarding  this sort of trees but we’re looking for logical European ways of growing. The development of the European bonsai scene 20 years ago is what keeps bonsai interesting. On the first “Bonsai Ginkgo Awards” the European styles became a regular feature. Other tree species and growing styles were accepted in the whole scene.

We already take in account the deterioration of the dead wood right up to the main trunk. Take a look in the book “The Best Of Bonsai in Europe 2”, this was the conversion period towards the appreciation of European deciduous trees.

We volgen bij deze soorten geen klassieke Japanse stijlen maar logische Europese groeisituaties. De ontwikkeling van de Europese bonsai scène 20 jaar geleden is wat bonsai boeiend houdt. Op de eerste "Bonsai Ginkgo Awards" werden de Europese stijlen een vast onderdeel. Andere boomsoorten en andere groeivormen werden in het wereldje opgenomen.

Bij deze vormgeving is nu al rekening gehouden met het wegrotten van het dode hout tot in de hoofdstam. Bekijk het boek "The Best Of Bonsai in Europe 2" , dit was de omschakelingsperiode naar appreciatie van Europese loofbomen. 

 

1 2 Next