03/13/2015

"Two to One" Workshop , 27th February - Juniperus sabina - 1.

"Two to One" Workshop , 27 februari- Juniperus sabina - 1.

DSCF4157.JPG

This pre-styled sabina was worked upon for the first time a few months ago.

Deze voorgestijlde sabina is een paar maanden geleden voor het eerst bewerkt.

DSCF4160.JPG

We are going to aim for the best inclination that is possible right now.

We gaan de betere inplantingshoek zo dicht mogelijk proberen benaderen.

DSCF4181.JPG

A healthy root system for a yamadori about to undergo its first repotting and root trim. The root clod tells us all about the period of time it has resided in this pot after it was dug up, the way one collected the tree in it and the aftercare it has received. 

Dit is een gezond wortelgestel voor een yamadori die naar zijn eerste verpotting en wortelsnoei gaat. Deze wortelkluit zegt alles over zowel de periode dat de boom reeds in pot zit na het uitgraven, alsook over de manier van oppotten en de nazorgen die de boom heeft gehad.

DSCF4177.JPG

An ample pot is being prepared for the next 2 to 3 years. We’ll decide to go for a high pot because of the altered inclination.

Een ruime pot wordt klaar gemaakt voor de eerstkomende 2 à 3 jaar. Door de andere inplantingshoek nemen we een hoge pot.

DSCF4223.JPG

Correcting the shape a bit.

Nog wat corrigeren aan de vorm.

DSCF4235.JPG

Working some more on the dead wood.

Nog wat het dode hout bijwerken.

DSCF4277.JPG

This is not the future front, we foresee a better inclination in order to maximize  the movement. Within 2 years we’ll put it in its final pot which is going to be a round, fairly flat bunjin pot.

Dit is niet de toekomstige voorzijde, er is een betere hoek voorzien om de beweging maximaal te laten uitkomen. Binnen 2 jaar komt de finale pot. Dit wordt een ronde, vrij platte bunjin pot.

DSCF4274.JPG

Very nice low budget yamadori material. These kind of trees reach their full development with compact foliage and show their mature image in a fairly short time span.

Zeer mooi low budget yamadori materiaal. Dit zijn bomen die op zeer korte tijd met compact loof volle ontwikkeling tonen en snel een verrijpt imago aannemen.

The comments are closed.