03/20/2015

Half a day spring workshop - busy times - part 1.

Halve dag voorjaarsworkshop - drukke tijden - deel 1.

DSCF6885.JPG

DSCF6924.JPG

DSCF7001.JPG

DSCF7007.JPG

A healthy root clod of a sho-hin pine.

Een gezonde Pinus sho-hin wortelkluit.

DSCF7014.JPG

A pre repotting of a Sabina Juniper aiming for more root growth in the next two years.

Pre verpotting van een Juniperus sabina met als doel meer wortels kweken de komende twee jaar.

DSCF7058.JPG

Improving the root base of a Pyracantha.

Verbetering van de wortelvoet bij deze Pyracantha.

DSCF7062.JPG

An oversized pot. The start of a short term project, going from this stage in development to a full grown image in three year time.

Een overmaatse pot. De start van een korte termijn project vanaf dit stadium naar een volgroeid imago in 3 jaar.

DSCF7085.JPG

This little clod needed a lot of improvement.

Er was veel te verbeteren aan deze kleine pot kluit.

DSCF7108.JPG
Callicarpa.

DSCF7133.JPG

This zelkova’s crest is turning out beautifully but the root system still has a lot of flaws and is out of balance with the foliage.

Deze Zelkova is goed op weg voor een mooie kruin maar de wortelvoet en het wortelgestel zitten met veel fouten en zijn niet in balans met het loof.

DSCF7141.JPG

Pyracantha needs to develop fine roots.

Pyracantha moet meer fijne wortels aanmaken.

DSCF7145.JPG

Wrong soil mixture for this Azalea. We adapt the mingling to our way of watering.

Verkeerd grondmengsel voor deze Azalea. Wij passen ons grondmengsel aan, aan onze manier van water geven.

DSCF7158.JPG

It is nice to see that the “rookies” manage their skills and gain experience fast.
 
Het is goed om zien dat eerstejaars snel hun vaardigheden en kennis ontwikkelen.

DSCF7170.JPG

This Pyracantha sho-hin start plant has completed its cultivation phase. The pre bonsai is now being trimmed towards a future bonsai.

Deze Pyracantha sho-hin startplant is aan het eind van deze kweekfase. Pre bonsai wordt nu getrimd naar bonsai in spe.

DSCF7183.JPG

Pinus parviflora project. The goal: a nice quality bonsai within 5 years.

Project Pinus parviflora. Doel: goede kwaliteit bonsai in 5 jaar tijd.

DSCF7193.JPG

DSCF7212.JPG

Acer p. Seigen in the midst of building up is being repotted and has to undergo a root correction. 

Acer p. Seigin midden in zijn opbouwfase en een tussenverpotting en wortelcorrectie.

DSCF7228.JPG

This sho-hin Pyracantha is pruned in proportion.

De sho-hin Pyracantha wordt nu in zijn proportie uitgesnoeid.

DSCF7230.JPG

Well cultivated so far.

Goed gekweekt tot nu toe.

DSCF7232.JPG

10 years of work in one hand.

10 jaar werk in één hand.

The comments are closed.