03/21/2015

Half a day spring workshop - busy times - part 2.


Halve dag voorjaarsworkshop - drukke tijden - deel 2.

DSCF7235.JPG

A lot of our sho-hin projects are of high quality and hold a promising future. Every year a lot of trees reach their final goal and also a lot of others begin their training.


Vele van onze sho-hin projecten zijn van hoge kwaliteit met een veelbelovende toekomst. Er worden jaarlijks veel bomen afgewerkt en ook weer veel andere opgestart.

DSCF7243.JPG

The key to success: The correct technique at the right time spread over the years  it takes  to develop good quality bonsai.

Zelf goede kwaliteit bonsai opbouwen vraagt de juiste ingrepen op de juiste momenten verspreid over de jaren die nodig zijn. Dat is de sleutel tot succes.

DSCF7256.JPG

DSCF7267.JPG

All flaws are gone, it was a heavy but justified intervention and from now on we can adjust every year to come. Especially in the case of  sho-hin one needs credible proportions.

Alle fouten zijn weg, het was een zware maar verantwoorde ingreep en vanaf nu kunnen we jaarlijks bijsturen. Zeker bij sho-hin moeten proporties geloofwaardig zijn.

DSCF7303.JPG

DSCF7328.JPG

The start of a  sho-hin pine project.

Beginnend sho-hin Pinus project.

DSCF7334.JPG

Callicarpa repotted.

Verpotte Callicarpa.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF7351.JPG

First steps in developing a root base on a pre sho-hin Acer buergerianum.

Eerste stappen  voor wortelvoet opbouw bij pre sho-hin Acer buergerianum.

DSCF7358.JPG

Adding the grains  with a wooden stick.

De korrels worden met een stokje aangebracht.

DSCF7382.JPG

This naturally looking Oak is an ex-project tree, another “made in Belgium” example going from seed to an old tree. These two grey men turned a seedling into a unique bonsai over a period of about 20 years.

Deze natuurlijke ogende Eik is een ex projectboom, nog een "made in Begium" exemplaar van zaailing tot oude boom.  Deze 2 grijze mannen hebben van een zaadje een unieke bonsai gemaakt op ongeveer een 20-tal jaar.

 http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2012/11/28/quercus-robur.html

DSCF7388.JPG

Acer buergerianum sho-hin in the making.

Acer buergerianum sho-hin in spe.

DSCF7429.JPG

Let the sun come out.

Laat de zon maar komen.

DSCF7443.JPG

DSCF7444.JPG

Sho-hin Sabina start plant. This tree still has to gain powerful growth so it isn’t ready  to be worked on yet. Next evaluation due September. In taking decisions like this you eventually gain quite some time.

Sho-Hin Sabina startplant. Deze boom moet nog krachtige groei aanmaken en is niet klaar om bewerkt te worden. Volgende evaluatie september. Met dergelijke beslissingen win je uiteindelijk achteraf tijd.

DSCF7447.JPG

If not sho-hin, then chu-hin it’ll be. This Olea example will be ready for further development next summer.

Wordt het geen sho-hin, dan maar chu-hin. Dit Olea exemplaar kan volgende zomer verder worden opgebouwd.

DSCF7453.JPG

Heavily increasing nutrition in order to obtain the desired result this year.

Voeding krachtig opdrijven om het gewenste resultaat te bekomen dit jaar.

DSCF7467.JPG

DSCF7469.JPG

End of the workshop. The next group is already on its way.

Einde van de workshop. De volgende groep is reeds onderweg.

The comments are closed.