03/29/2015

Juniperus bonsai.

DSCF9019.JPG

This Juniper has been maintained incorrectly for a few years causing the foliage to have grown too long and to have lost its sturdy quality.

Deze Juniperus is gedurende enkele jaren op de verkeerde manier onderhouden waardoor het loof te lang is uitgegroeid en van minder vaste kwaliteit is.

DSCF9549.JPG

We have to start all over again, to thin out, to wire and style, to fixate and to pluck and prune. A process that’ll take us three years before we can continue with the different maintenance and developing techniques.

De ganse opbouw moet opnieuw worden gedaan , uitdunnen, bedraden, vormen, fixeren, plukken en snoeien. Een proces van drie jaar alvorens terug aan de slag te kunnen met de verschillende onderhouds- en opbouwtechnieken.

DSCF9553.JPG

DSCF9560.JPG

Substantially thinned out foliage of bad quality. We need to repot and provide nutrition according to the state the tree is in.

Flink uitgedunde slechte loofkwaliteit, hier hoort een aangepaste verpotting bij met aangepaste voeding.

DSCF9587.JPG

Ready for wiring and starting anew.

Klaar voor de bedrading en heropstart.

You can’t use the same maintenance technique year after year and with the same intensity. You need to master the knowledge to notice a tree’s altered growing rhythm in time and adapt your techniques accordingly. If you aren’t able to do so it is advisable to present your trees on our workshops on a yearly base. That way a lot of unnecessary and incorrect techniques can be avoided. The alternative, like many enthusiasts prefer, is to pluck and to wire over and over again. The only difference in the latter is that there is a lot less natural unaffectedness.

Je kan niet ieder jaar dezelfde onderhoudstechniek even intensief toepassen. De kennis ligt hem in het tijdig zien wanneer de boom zijn groeiritme wijzigt en daaraan wordt de techniek aangepast. Als je dit zelf niet kan inschatten is het best de boom jaarlijks op controle aan te bieden op een workshop. Dan worden heel wat onnodige en foutieve werkzaamheden vermeden. Het alternatief is zoals velen doen, het boompje steeds weer uitplukken en bedraden. Met dit verschil dat bij de laatste techniek de natuurlijkheid veel minder is.

The comments are closed.